Meest recent

Whitepaper Nederland in beweging: sport in 2030

De nationale sportakkoorden hebben een impuls gegeven aan het agenderen van sport en bewegen bij lokale overheden. Tegelijkertijd is sport- en beweeglandschap aan verandering onderhevig, wat vraagt om een andere benadering van lokale overheden. In het whitepaper “Nederland in beweging: sport in 2030” worden oplossingsrichtingen aangedragen, hoe je als lokale overheid een duurzaam sportbeleid kunt ... Samen Wyzer

Bekijk
Whitepaper Nederland in beweging: sport in 2030

Actualiteiten Participatiewet: Het ontvangen van boodschappen in de bijstand

Op 23 augustus 2021 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in de geruchtmakende boodschappen zaak. Waar een gemeente bijstand terugvorderde bij een bijstandsgerechtigde die op structurele basis boodschappen van haar moeder ontving. In deze interessante uitspraak springen een aantal punten in het oog.

Bekijk
Actualiteiten Participatiewet: Het ontvangen van boodschappen in de bijstand

Einde Covid-19 steunmaatregelen: Wat zijn de gevolgen voor de bijstand?

Het coronavirus heeft onze samenleving en economie ernstig op de proef gesteld. De overheid heeft met de steunmaatregelen de (financiële) klap voor bedrijven, ondernemers en werkenden gepoogd op te vangen. Nu we hopelijk het einde van deze ingrijpende gebeurtenis naderen, zal een deel van de steunmaatregelen vervallen.

Bekijk
Einde Covid-19 steunmaatregelen: Wat zijn de gevolgen voor de bijstand?

Werken bij Wyzer: De leukste opdracht van toekomstmaker Shirley

Bij Wyzer werk je op opdrachtbasis, waardoor je de kans krijgt om in verschillende keukens te kijken en te groeien in jouw werk. Maar... hoe ziet zo'n opdracht er dan uit? Horen wij je denken. Hoog tijd om je daar meer over te vertellen! We gingen in gesprek met toekomstmaker Shirley (jeugdconsulent bij Wyzer) over haar leukste opdracht.

Bekijk
Werken bij Wyzer: De leukste opdracht van toekomstmaker Shirley

Maatschappelijke begeleiding statushouders

Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering komt de verantwoordelijkheid voor een geslaagd inburgeringstraject voor een belangrijk deel bij de gemeenten te liggen. Voor gemeenten is het belangrijk dat statushouders zelfredzame burgers worden die kunnen participeren in de samenleving. Maar hoe zorg je hiervoor? Je leest het in onderstaand artikel!

Bekijk
Maatschappelijke begeleiding statushouders

Checklist nieuwe Wet inburgering

De nieuwe Wet Inburgering vraagt veel inzet vanuit de gemeenten; waarbij ook overlap is met andere beleidsterreinen en het beleid moet praktisch uitvoerbaar zijn. Er zijn veel handleidingen, richtlijnen en andere handvatten geschreven om beleidsmedewerkers op weg te helpen. Genoeg voor wéken leesplezier. Met dit document ambiëren we enig overzicht te creëren.

Bekijk
Checklist nieuwe Wet inburgering

Korte termijn oplossingen voor het woningtekort: het effectief inzetten van de bestaande woningvoorraad

Steeds meer vraagstukken vragen om een integrale aanpak, waarbij vanuit verschillende invalshoeken innovatieve oplossingen worden gerealiseerd. Zo vragen ook de ontwikkelingen op de woningmarkt om een vernieuwende aanpak. Een integrale aanpak waar het Ruimtelijk en het Sociaal Domein hun krachten bundelen. Op deze manier wordt niet alleen meer woonruimte gerealiseerd, maar wordt ook gekeken naar duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk.

Bekijk
Korte termijn oplossingen voor het woningtekort: het effectief inzetten van de bestaande woningvoorraad

Normenkaart Participatiewet - juli 2021

Download hier de normenkaart Participatiewet (juli 2021)

Bekijk
Bekijk alle artikelen