Samen leren en ontwikkelen in de zorg

Een coach om jou te helpen je collega’s te coachen. Soms is dat heel fijn. Via een programma van Vilans helpt Danja van der Meer het regieteam van de locatie Rehoboth - WZU Veluwe om de zorg en het welzijn te verbeteren. Danja: “Zij wilden kijken naar hoe er op de locatie aan het verbeteren van kwaliteit werd gewerkt. En naar de coachende rol die zijzelf en anderen hierin vervullen.” Lees hoe Danja daarbij te werk gaat. 16-01-2024

Verbeteren langdurige zorg

Danja van der Meer werkt als coach via Wyzer in het programma Waardigheid en trots op locatie (WOL). Dit is een van de programma’s van Vilans gericht op het verbeteren van de langdurige zorg. In dit programma werden de thema’s in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg die verdere verbetering behoefden, in beeld gebracht. Afhankelijk van de uitkomsten werd ondersteuning via een coachtraject aangeboden.

Vanaf januari 2024 maakt het kwaliteitskader plaats voor een nieuw generiek kompas. De titel geeft de grote opgave aan waar de langdurige zorg op dit moment voor staat: Samen werken aan kwaliteit van bestaan, thuis in de wijk en in het verpleeghuis.

Samenwerken met informele zorg

In 2024 is het programma WOL verleden tijd. Er komt een nieuw ondersteuningsprogramma van Vilans: Waardigheid en trots voor de toekomst (WTT). Dit programma richt zich op de kernpunten uit het rapport WOZO, het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het samenwerken met de informele zorg is hierin een van de speerpunten.

Persoonsgerichte zorg en welzijn

“Voorheen waren we meer taakgericht aan het werk: mensen moesten op een vast tijdstip uit hun bed, gedoucht en aangekleed, om vervolgens om 10 uur aan de koffie te zitten. Maar we willen zorg aanbieden waarbij we veel meer kijken naar de behoefte per persoon,” vertelt Martin. “Misschien wil iemand helemaal niet om 10.00 uur koffiedrinken, of kan iemand zelfstandig uit bed komen. We willen steeds meer naar een persoonsgerichte zorg toe, waarbij het welzijn van onze cliënten voorop staat.”

Samenwerken met familie en netwerk

Rick voegt toe: “Daarnaast zien we dat het krijgen van voldoende bekwaam personeel in de zorg een steeds groter probleem wordt. Als een cliënt nog thuis woont, is er vaak een vorm van mantelzorg. Een dochter of zoon die de boodschappen doet en een buur die wel eens de ramen lapt. Als iemand voorheen bij ons kwam wonen, viel die mantelzorg weg. Hoe mooi is het als we als zorgorganisatie wel kunnen vragen of familie of andere naasten nog iets kunnen betekenen? Dat kan van alles zijn; van activiteiten die specifiek gericht zijn op de wensen en behoeften van de naaste, tot betrokkenheid in verbeteren van de leefomgeving, b.v. een project dieren in het verpleeghuis. Alles wat bijdraagt aan het welbevinden van onze bewoners is welkom. Dat is prettig voor onze bewoner, familie blijft betrokken en wij hebben extra tijd voor andere zorgtaken.”

Gesprekstechnieken

Danja: “Het goede gesprek is de basis, of het nu gaat over een gesprek met een cliënt, een medewerker, of met een mantelzorger. Een goed gesprek begint met je eigen houding. Sta je open voor iemand, ben je beschikbaar, kan je je ‘voelsprieten’ gebruiken? Door de juiste vragen te stellen, door te vragen en echt naar mensen te luisteren vanuit interesse en aandacht, kun je als zorgmedewerker zoveel betekenen.” “Toch is het heel moeilijk voor mensen om dat gesprek op de juiste manier te voeren”, vult Rick aan. “Aan de ene kant gaat het om gesprekstechnieken, maar aan de andere kant ook om een gesprek echt vanuit nieuwsgierigheid te voeren.”

Resultaten van de samenwerking

Martin vindt de ondersteuning van Danja als WOL-coach heel waardevol: “We hebben daadwerkelijk al veel verandering gezien. Voordat we dit project startten hebben we een scan uitgevoerd om te zien waar we op dat moment stonden qua zorgaanbod. Deze hebben we laatst nog een keer herhaald en het resultaat is goed te zien. Collega’s werken al veel meer rondom de behoefte van de cliënt. Nu is het de kunst dat dat ook beklijft. Daar gaan we de komende periode samen met Danja verder aan werken.”

“We zijn goed op weg,” vervolgt Martin vol vertrouwen. “Het gaat om de chemie onderling, de ervaring en kennis die Danja meeneemt. Zelf ben ik een generalist. Het is ontzettend fijn dat Danja mij meer inhoud kan brengen, zodat ik mijn collega’s nog beter kan stimuleren en enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan.” Rick vervolgt: “Danja blijft tot eind mei, maar het vertrouwen in de voortzetting van deze vernieuwde werkwijze is sterk aanwezig.”