Whitepaper Nederland in beweging: sport in 2030

De nationale sportakkoorden hebben een impuls gegeven aan het agenderen van sport en bewegen bij lokale overheden. Tegelijkertijd is sport- en beweeglandschap aan verandering onderhevig, wat vraagt om een andere benadering van lokale overheden. In het whitepaper "Nederland in beweging: sport in 2030" worden oplossingsrichtingen aangedragen, hoe je als lokale overheid een duurzaam sportbeleid kunt bewerkstelligen, dat er in 2030 toe doet.

De nationale sportakkoorden hebben een impuls gegeven aan het agenderen van sport en bewegen bij lokale overheden. Tegelijkertijd is sport- en beweeglandschap aan verandering onderhevig, wat vraagt om een andere benadering van lokale overheden. In het whitepaper “Nederland in beweging: sport in 2030” worden oplossingsrichtingen aangedragen, hoe je als lokale overheid een duurzaam sportbeleid kunt bewerkstelligen, dat er in 2030 toe doet.