Aan de slag met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen: tips van onze adviseurs

De afgelopen jaren stond de doordecentralisatie van Beschermd Wonen hoog op de agenda van gemeenten en het rijk. Het doel van de beweging naar een beschermd thuis is om zo veel mogelijk mensen met psychische klachten thuis of in de eigen omgeving te laten wonen met ambulante begeleiding. Om dit te realiseren is het essentieel dat gemeenten lokaal de benodigde basisvoorzieningen op orde hebben om de doelgroep daadwerkelijk thuis of in de eigen omgeving te kunnen laten wonen. Denk hierbij aan het sociaal wijkteam die kennis heeft van psychische problematiek, maar ook schuldhulpverlening die op de doelgroep is afgestemd.

Dit alles is geen eenvoudig proces. Daarom delen onze adviseurs graag hun tips en wijsheden over het op orde brengen van de basisvoorzieningen. Zo kunt u als gemeente de doordecentralisatie van Beschermd Wonen succesvol laten verlopen. Download hier het artikel.

Vragen?

Bent u door dit artikel enthousiast geworden over onze aanpak en wilt u ook aan de slag? Neem dan vrijblijvend contact op met Larissa Willemse, Managing Consultant bij Wyzer Advies, via 06-12071379 of via lwillemse@wyzer.nl. Op zoek naar meer kennisartikelen van onze adviseurs? Ga dan naar deze pagina.