Wanneer spreken we van een complexe scheiding?

“Wanneer ouders verstrikt raken in een onderlinge strijd en daarbij het belang van hun kind uit het oog verliezen, spreken we van een blokkadescheiding of complexe scheiding.”

 

Wat is er anders aan de nieuwe visie?

“We hebben de kernelementen uit de positieve psychologie toegepast op scheidingsproblematiek. Dat betekent dat we de focus leggen op het gewenste eindresultaat en kijken waar de veerkracht zit. Door goed te luisteren leren we vanuit welke waarden de ouders het ouderschap vorm willen geven. Dit noemen wij de visie op gedeeld ouderschap. Dit is het vertrekpunt, ook als de ouders nog geen overeenstemming hebben over de wijze waarop zij dit gaan bereiken.

 

We passen ook elementen uit de veranderkunde toe, want een scheiding is ook een transitie van een oude naar een nieuwe situatie. Elke transitie gaat gepaard met chaos; ook een scheiding. Belangrijk is dat er naar het gedeelde ouderschap toe wordt gewerkt vanuit een ander vertrekpunt dan het loslaten van het partnerschap. In het loslaten van partnerschap zit de pijn waar mensen graag van weg willen. De basis van het gedeelde ouderschap is de liefde voor de kinderen en dat werkt toe naar een toekomst die de ouders voor hun kinderen wensen. Welke vorm dat gedeelde ouderschap ook krijgt. Wij vinden dat belangrijk om dit duidelijk geconcretiseerd te hebben, zodat er een fundament ligt voor samenwerking en ook professionals die betrokken zijn bij het gezin weten aan welk doel zij bij te dragen hebben.

Hoe komt het dat er nu nog niet op deze manier wordt gewerkt?

“Enerzijds omdat er wordt gewerkt vanuit veiligheid en iedereen nu gewend is om vanuit veiligheid te denken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat de aanpak van scheidingsproblematiek terecht is gekomen in een systeem dat geen antwoord is op de hulpvraag. Men is vervolgens gaan proberen de problematiek te definiëren vanuit dit veiligheid denken, maar dat maakt het alleen maar erger. Daarom drukken de complexe scheidingen ook zo op de jeugdhulpverlening. Als herstel van communicatie en herstel van vertrouwen het doel is, dan helpt het echt niet mensen zo bang mogelijk te maken voor consequenties. Dat wekt geen vertrouwen op, en het nodigt ook niet uit tot samenwerken. Dat is nu vaak wel de tendens. Dat zie je ook terug in het doorgeslagen beleid en de regelgeving, wat professionals bang maakt voor klachten en hun eigen veiligheid. Als de professionals al geen vertrouwen hebben in het resultaat, wat kun je dan van de ouders verwachten? Wij richten ons op professionals om hen positieve invalshoeken te geven en hen ook het vertrouwen weer terug te geven.”

Aan de slag met deze nieuwe visie en werkwijze?

Voor Wyzer Academie verzorgt Marleen Heijsteeg samen met familiemediator Mandy Lubach en systeemtherapeut Heleen van der Wel de driedaagse cursus Duurzaam samenwerken na scheiding. Tijdens deze cursus leren professionals de focus te leggen op de toekomst, het formuleren van een gezamenlijke visie en in te zetten op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders.

Interesse? Klik dan op de onderstaande button voor ons aanbod!

Meer over opleiding duurzaam samenwerken na scheiding

Relevant aanbod

Cursus

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

Deelnemers beschikken na het volgen van deze training over de basiskennis over schuldhulpverlening in Nederland. Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Bekijk cursus

Blog

Wachtlijsten in de jeugdzorg: houd je hoofd erbij

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang. Wat betekent dit voor de jeugdprofessional? Adviseur Ronald ten Cate vertelt hoe je daar als jeugdprofessional mee om kunt gaan.

Bekijk

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk