Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Duurzaam samenwerken is alleen mogelijk als ingezet wordt op de elementen waar duurzaam samenwerken uit bestaat. Visie, vertrouwen, verbinding en eigen verantwoordelijkheid. In de 3 daagse training Duurzaam samenwerken na scheiding leren professionals te werken met conflictueuze situaties na scheiding, door het formuleren van een gezamenlijke visie, de focus te leggen op de toekomst en in te zetten op eigen verantwoordelijkheid. De professional leert voorbij de feiten de aandacht te richten op de interactie en leert taal te gebruiken die bijdraagt aan het herstel van vertrouwen en verbinding. De professional leert zowel te reflecteren op de ouders, als op de eigen bijdrage binnen de begeleiding.

Deze cursus is erkend door het MfN-register en levert 24 PE-punten op.

Programma

Dag 1: Scheiding als Transitieproces
Op deze dag maak je kennis met de theorie achter positieve psychologie en duurzaam samenwerken. Je leert een scheiding te zien als een transitieproces en je leert een gezamenlijke visie op ouderschap te formuleren.

Dag 2. Juridische aspecten en positieve taal
De tweede dag wordt ingegaan op de juridische en emotionele aspecten van een scheiding. Je leert te herkennen wat onderliggend stagnatie of groei in de hand werkt. Het tweede deel van de dag wordt besteed aan het bewust en functioneel leren gebruiken van taal en leer je constructief te werken met het narratief van een scheiding (het scheidingsverhaal).

Dag 3. Dynamiek en Patroonherkenning
De derde dag staat in het teken van het herkennen van de onderliggende dynamiek en leer je een dader-slachtofferdynamiek te draaien naar een uitdager-actiedynamiek. Op deze dag leer je eveneens stil te staan bij je eigen bijdrage binnen een dynamiek. Je leert patronen te herkennen en te beïnvloeden. Er wordt geoefend met eigen casuïstiek.

Terugkomdag Optioneel
Op deze dag wordt teruggeblikt op de ervaringen die de professionals hebben op gedaan en wordt casuïstiek dieper uit gewerkt.

Doelgroep

Professionals die te maken hebben met scheidingsproblematiek; jeugdbeschermers, gedragsdeskundigen, advocaten, mediators, Raadsonderzoekers, Veilig Thuis en overige scheidingsdeskundigen.

Resultaat

Na de basiscursus ben je in staat:
-scheidende ouders te begeleiden conform het transitiemodel.
-een gezamenlijke visie op ouderschap formuleren en de focus leggen op de gewenste uitkomst.
-invloed uit te oefenen op de onderliggende dynamiek
-een dader-slachtofferdynamiek ombuigen naar een uitdager-actiedynamiek.
-de uitgangspunten van positieve psychologie te verbinden aan de juridische en emotionele aspecten van een scheiding.
-het narratief van een scheiding met ouders te herschrijven.

Het lesmateriaal bestaat uit een syllabus. Na afloop van de training krijgen de deelnemers een bewijs van deelname.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ212705) en levert 40 punten op.

De Mediatorsfederatie kwaliteitsregister Nederland (MfN) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2022 24 PE-punten toegekend.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Duurzaam samenwerken na scheiding bedraagt € 1.425,00

Locatie & Data

 • Donderdag 26 oktober 2023
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 26 oktober 2023
  2. Donderdag 2 november 2023
  3. Donderdag 9 november 2023
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Duurzaam samenwerken na scheiding Donderdag 26 oktober 2023
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 26 oktober 2023
  2. Donderdag 2 november 2023
  3. Donderdag 9 november 2023
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 1.425,00 Inschrijven