Opleiding consulent Werk en Inkomen: cursist Frank aan het woord

Frank vertelt jou graag hoe hij de opleiding tot consulent Werk en Inkomen heeft ervaren. 29-03-2021

Anderen het vak leren of doen groeien vinden wij als Wyzer Academie het leukste wat er is! Ook zonder ervaring verwelkomen wij je graag, want wij hebben alles in huis om je in een sneltreinvaart klaar te stomen voor de praktijk, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Een van onze populaire opleidingen is die tot Consulent Werk en Inkomen. Nu kunnen wij als Wyzer zelf vertellen hoe onze opleiding in elkaar steekt, maar wij vinden het nog veel waardevoller om één van onze cursisten aan het woord te laten. Want hoe is het nu écht? Daarom hebben wij cursist Frank gevraagd om met ons in gesprek te gaan. Afgelopen januari rondde hij succesvol zijn opleiding Consulent Werk en Inkomen af. Sindsdien is hij werkzaam als handhaver Participatiewet bij uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Nieuwsgierig? Lees dan snel verder.

Waarom koos je voor de opleiding consulent Werk en Inkomen bij Wyzer?

Een groot deel van mijn werkende leven (20,5 jaar) heb ik doorgebracht bij de Nederlandse politie. Een tijdje terug heb ik echter gekozen voor een ander carrière pad, namelijk dat van Handhaver Participatiewet. Kennis over mensen, communicatie en strafrecht- en vordering had ik al opgedaan, maar voor mijn nieuwe functie wilde mijn werkgever graag – maar ook ikzelf – dat ik kennis opdeed over de Participatiewet. Met deze opleiding zou ik met een vliegende start kunnen maken. Mijn werkgever koos voor Wyzer, omdat zij goede ervaringen hadden met de opleidingen die collega’s daar hadden gevolgd en wegens de praktijkgerichte insteek.

Wat doe je als handhaver Participatiewet?

Als handhaver doe ik onderzoek naar fraudemeldingen die binnenkomen over uitkeringsgerechtigden. Een voorbeeld van zo’n melding is dat iemand een uitkering ontvangt volgens de norm van alleenstaande, maar eigenlijk een gezamenlijke huishouding voert. Ik kijk dan of ik fraudesignalen concreet kan maken. Bijvoorbeeld door dossieronderzoek, contact op te nemen met instanties, waarnemingen of een huisbezoek. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan ik het besluit van de uitkering aanpassen of in stand laten. Ik werk hierin samen met inkomensconsulenten en werkmakelaars en dan is kennis over de Participatiewet een echte must!

Wie namen er met jou deel aan deze opleiding? Ofwel: wie waren je medecursisten?

De opleiding volgde ik samen met zes andere cursisten. De diversiteit was groot en iedereen had zijn eigen motivatie en achtergrond. Dat heb ik zeker ook als positief ervaren, de opleiding is voor iedereen toegankelijk. Of je nu een ervaren ambtenaar bent met een specialisme in festivalvergunningen of als trainee of junior jurist net uit de schoolbanken komt. En natuurlijk ook voor mij als politieman.

Kan je iets vertellen over de inhoud en opbouw van de opleiding?

Jazeker. De online opleiding duurt 4 weken en je begint bij de basis. Waarom bestaat de wet? Welke begrippen komen voor in de wet en wat betekenen ze? Ook leer je dat een bijstandsuitkering het laatste vangnet is voor mensen, zodat je je beseft dat de beslissing die jij maakt als consulent of als handhaver van grote impact is op het leven van een inwoner. Daarna ga je dieper in op thema’s als voorliggende voorzieningen (dat zijn er nogal wat!), begrippen als de kosterdelersnorm en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en natuurlijk het toepassen van de wet.

Onze docent Bert Schoneveld kon de theorie goed overbrengen, ik zou hem een echte Participatiewet-goeroe willen noemen. Met zijn jarenlange ervaring en deelname aan de politiek kan hij je tot in detail de wet uitleggen. Ook Robin Hutten weet theorie levendig te maken met verhalen uit de praktijk. Zo onthoud je de stof ook beter omdat je het kan linken aan een voorbeeld. De passie voor het vak vloeit door alle lessen heen en door de vele praktijkvoorbeelden is zelfs taaie stof goed behapbaar en blijf je – ook online – geboeid naar je Teams scherm kijken.

Hoe was het om online les te krijgen en wat vond je van de lesvormen?

Ik zal niet de enige zijn die liever fysiek les heeft in een lokaal (zeker met drie kinderen thuis), maar goed, dat laat de situatie nu niet toe. Je merkt dat er extra aandacht is besteed aan het vormgeven van de online lessen, zodat de concentratiespanne hoog blijft. Zo zijn de lessen ingekort van 10 tot half 5 met een pauze van een uur in de middag of van 10 tot 12 en 2 tot 4 met in de tussentijd ruimte voor zelfstandige opdrachten. Er is veel afwisseling in de lesvormen. Zo ontvang je uitleg van de docent, bekijk je video’s, maak je zelfstandig opdrachten maar ook samen met medecursisten. Contact opnemen met een medecursist was erg makkelijk, omdat we samen in een Whatsapp groep zaten. Ik zou het ook zeker aanraden om je medecursist eens te (video)bellen om samen te sparren over een opdracht, net als je in een reguliere les zou doen. De afwisseling tussen theorie en praktijk, alleen en samen, dát houdt het leuk.

Wat vond je het leukste of meeste waardevolle aan de opleiding?

Ik vond zelf het uitwerken van de casus het leukste, omdat dit dichtst tegen de praktijk aanligt en je hier veel van leert. Je krijgt dan bijvoorbeeld een dossier bijzondere bijstand of heronderzoek inclusief het beleid van een willekeurige gemeente. Daarna mag je aan de slag om het juiste stappen te doorlopen en uiteindelijk een rechtmatig besluit te nemen. De docent geeft feedback op je besluit en onderbouwing. Andere medecursisten waren enthousiast over de training communicatievaardigheden die worden gegeven met een echte acteur. Je leert hierin om met verschillende type personen en communicatiestijlen toch een goed gesprek te voeren. Je mag dan kiezen welk type communicatiestijl je het moeilijkst vindt, zodat je dat extra kan oefenen. Voor mij was dat al wat bekender terrein vanwege mijn achtergrond bij de politie.

Hoe heeft de opleiding jou geholpen in de werkzaamheden die jij nu uitvoert als handhaver en wie zou je de opleiding aanraden?

Door de opleiding heb ik nu een stevig kennisfundament in de Participatiewet. Veel fraudemeldingen komen binnen via consulenten. Als ik met hen in gesprek ben over een melding, weet ik waar ze het over hebben en dat praat makkelijker. Ook de stroomschema’s, normenkaarten en praktijkpockets van Wyzer helpen mij. Die kan ik er snel even bij pakken als geheugensteun en gebruik ik regelmatig. Natuurlijk is er ook nog veel te leren in de praktijk en moet je het werk (als handhaver of als consulent) toch 1,5 tot 2 jaar doen om de meeste situaties een keer mee te hebben gemaakt. Dan nog zullen er altijd situaties zijn die je nog niet eerder bent tegengekomen, maar dan kan je altijd leunen op de kennis die je door de opleiding hebt opgedaan. Ik zou iedereen die begint als handhaver of inkomensconsulent de opleiding aanraden. Je geeft zo een echte kick-start aan je nieuwe baan!