Wat is de reden voor de wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel?

Bij het vaststellen van de noodzaak tot jeugdhulpverlening blijkt dat in veel gevallen het gezag niet is op te maken uit de Basisregistratie Personen (BRP). Daarom moeten gemeenten het gezagsregister raadplegen. Deze specialistische handeling ervaren jeugdconsulenten als een tijdrovende klus, waaromheen veel ruis ontstaat. Verder zijn er vaak wijzigingen van de woonplaats tijdens een hulpverleningstraject omdat gezagdragers bijvoorbeeld verhuizen. Hierdoor wordt een andere gemeente verantwoordelijk tijdens een lopend hulpverleningstraject en moet de casus soms halsoverkop overgedragen worden naar de nieuwe gemeente. De gevolgen hiervan zijn meestal niet bevorderend voor de ontwikkeling van het hulpverleningsproces en de jeugdige is hier vaak de dupe van.

Hoe ziet het nieuwe woonplaatsbeginsel eruit? 

Meer duidelijkheid en minder uitvoeringslasten zijn dus twee belangrijke redenen voor de aanpassing van het woonplaatsbeginsel op 1 januari 2022. Dit heeft als gevolg dat jeugdigen sneller worden geholpen en er nog meer aandacht komt voor preventie. In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht. De woonplaats van de jeugdige wordt binnenkort volgens het nieuwe woonplaatsbeginsel op de volgende manier bepaald:

  • Bij ambulante hulp

In het nieuwe woonplaatsbeginsel bepaalt de inschrijving van de jeugdige welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg.

  • Bij zorg met verblijf/ ook verblijf bij pleegouder(voogdij)

Is er sprake van (aaneengesloten) zorg met verblijf? Dan is de woonplaats waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de start van de verblijfszorg bepalend.

Wat verandert er in de praktijk voor gemeenten?

Deze wetswijziging betekent dat gemeenten vanaf 1 januari 2022 elke casus moeten her beoordelen aan de hand van het nieuwe criteria woonplaatsbeginsel. Gemeenten moeten ook jongeren die reeds in zorg zitten her beoordelen en waar nodig overdragen naar de gemeente van herkomst.  In de praktijk betekent dit dat voor zo’n 25.000 jeugdigen er wat gaat veranderen in het woonplaatbeginsel en dat gemeenten druk doende zijn met deze administratieve gegevensoverdracht. Daarbij komt dat het voor veel gemeenten ook betekent dat er opnieuw gekeken moet worden naar het afsluiten van nieuwe zorgcontracten met aanbieders.

Ondersteuning voor gemeenten

Veel gemeenten en organisaties hebben al de nodigde voorbereidingen getroffen en ook veel jeugdprofessionals zijn bezig met het implementatieproces en het overdragen van casuïstiek. Heeft jouw gemeente nog extra hulp nodig bij deze transitie? Dan staat Wyzer voor je klaar met mensen, projecten en kennis. Kan jouw team extra versterking gebruiken rondom deze wijziging? Of wil je dat wij meedenken over een snelle, effectieve aanpak? Neem dan contact met ons op! Samen dragen wij zorg voor een goede overgang naar het nieuwe woonplaatbeginsel 2022.