Regelmatig zet Bert Schoneveld, docent van de Wyzer Academie, de actuele ontwikkelingen rondom de Participatiewet op een rij. Het totale overzicht vindt u via de downloadknop rechts. Hieronder enkele punten uit de laatste actualiteiten:

Wijziging BRP: met ingang van 1 januari 2022 is de Wet Basisregistratie personen (BRP) gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de bevoegdheid van een gemeente om ambtshalve een briefadres op te nemen wordt vervangen door een expliciete wettelijke verplichting.

Jurisprudentie: met daarin onder andere: geen differentiatie bij geharmoniseerde verplichtingen, recht op vrijlating bij inkomsten boven de bijstandsnorm, verwijtbaar niet verschijnen en niet voldaan aan criterium ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’.

Meer weten over de Participatiewet? 
Volg dan een van onze opleidingen, bekijk ons aanbod.

Relevant aanbod

wmo consulent

Cursus

Cursus de doorbraakmethode

Na afloop van deze cursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met De Doorbraakmethode en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de methode. Je kent het gedachtegoed achter de...

Bekijk cursus

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk

Kennissessies

Kennissessie integraal werken | Hervormingsagenda Jeugd

In deze sessie ontdek je wat de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) kan betekenen om integraal samen te werken. Een belangrijke sleutel tot resultaat om jeugdzorg te...

Bekijk