Wyzer ondersteunt gemeente Amsterdam met opleidingsprogramma ondernemersadviseurs

Wyzer helpt gemeente Amsterdam en haar contractpartners om invulling te geven aan een opleidingsprogramma op maat voor ondernemersadviseurs. Waarom en hoe wij dat doen? Je leest het hier!

Het is geen makkelijke tijd voor ondernemers. Om hen te ondersteunen heeft het kabinet sinds vorig jaar verschillende steunpakketten ingevoerd. Hieronder valt onder andere de Tozo-regeling inclusief het aanvraagbare bedrijfskrediet. Indien dit niet toereikend is, is een reguliere aanvraag onder het Besluit Bijstand Zelfstandigen mogelijk. De gemeente Amsterdam doet er alles aan om ondernemers de weg te wijzen in deze regelingen en er voor hen te zijn. Dat betekent dat ze het gesprek aangaan met ondernemers om ervoor te zorgen dat ieder van hen het juiste advies ontvangt inclusief passende ondersteuning.

Gemeente Amsterdam stelt ondernemersadviseurs aan

Een groot deel van de Amsterdamse ondernemers doet – in verband met de aanhoudende coronamaatregelen en de financiële consequenties ervan – nog steeds een beroep op deze regelingen. De gemeente Amsterdam had ook al voor het coronatijdperk een uitgebreide dienstverlening voor ondernemers in zwaar weer. Sinds de zomer van 2020 is de gemeente bezig deze dienstverlening flink op te schalen en toe te spitsen op alle door de coronamaatregelen getroffen ondernemers. Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft gemeente Amsterdam 32 nieuwe ondernemersadviseurs geworven, die opgeleid dienen te worden in alle ondersteuningsmaatregelen en het voeren van adviesgesprekken.

Wyzer Academie biedt opleidingsprogramma op maat

Wyzer helpt gemeente Amsterdam en haar contractpartners om invulling te geven aan een opleidingsprogramma op maat voor ondernemersadviseurs. Wij nemen hierin de rol van programmamanager op ons en een deel van de invulling van het opleidingsprogramma. Dit betekent dat wij zorgen dat de juiste partijen aanhaken, leerinterventies organiseren en plannen en tijdig signaleren en evalueren. Zo zorgen wij ervoor dat wij continu verbeteringen kunnen doorvoeren. Door de gemeente Amsterdam hierin te ontzorgen, behalen de ondernemersadviseurs de gewenste doelen en leerresultaten. Ofwel: zij zijn in staat om goede gesprekken met ondernemers te voeren en Tozo of Bbz- aanvragen in behandeling te nemen. Zodat elke ondernemer bij de juiste begeleidingsdienst terecht komt en de juiste ondersteuning ontvangt.

Het opleidingsprogramma

Het lesprogramma gaat uit van een praktijkgerichte en interactieve manier van leren. Wij behandelen zowel theorie als praktijkopdrachten en geven voldoende ruimte om met verschillende vaardigheden te experimenteren en hierop te reflecteren. Dit doen we door elementen als intervisie en mentorschap te hanteren. Ook de lesvorm is afwisselend: de ene keer volgen ondernemersadviseurs een online training, de andere keer leren zij middels theorie uit boeken of artikelen. Ook maken zij praktijkopdrachten (echte casuïstiek) en kijken of beluisteren zij video’s en podcasts via ons online leerplatform. Door de afwisseling in les- en leervorm past het programma bij elke leerstijl. Het programma is speciaal ontwikkeld om het geleerde meteen in de praktijk toe te kunnen passen bij de gesprekken met ondernemers.

Benieuwd wat onze academie voor jou of jouw organisatie kan betekenen?

Wyzer heeft meer dan 30 jaar ervaring in het opleiden en trainen van individuen, teams, afdelingen en organisaties. In deze tijd hebben we een uitgebreid opleidingsaanbod ontwikkeld binnen domeinen zoals Sociaal en Ruimte. Maar we staan niet stil! Elke keer actualiseren wij ons aanbod en verschijnen er nieuwe opleidingen, trainingen en cursussen. Ook zijn we bedreven in het ontwikkelen van opleidingstrajecten op maat, zoals deze bij de gemeente Amsterdam. Benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jouw (organisatie) leerwens(en)? Neem dan contact met ons op via 038- 4677200 of academie@wyzer.nl