De opleiding Consulent Inkomen biedt de perfecte basis om in deze functie aan de slag te gaan. Dat geldt niet alleen voor de trainees van Wyzer die met deze opleiding starten, maar ook voor (zij-)instromers vanuit verschillende gemeenten. Gemeente Leeuwarden kiest ervoor om deze consulenten zelf te werven en in te werken. “We hebben een aantal jaren geleden besloten dat we de vaste ploeg wilden verstevigen en de kennis zelf in huis wilden halen. Omdat de arbeidsmarkt krap is en ervaren krachten vaak blijven werken bij de gemeente waar ze ooit begonnen zijn, besloten we ons te richten op zij-instromers uit de buurt die bewust kiezen voor dit vak”, licht Marcel Nauta, Senior Medewerker Inkomen bij de Gemeente Leeuwarden toe.

De deelnemers doorlopen een ontwikkeltraject van tien maanden, waarna ze bij bewezen geschiktheid een vast contract krijgen aangeboden. Op hun eerste werkdag starten zij met de opleiding Consulent Inkomen van Wyzer Academie. Die opleiding volgen zij in Zwolle of Utrecht. De groep bestaat uit werknemers van verschillende gemeenten en trainees van Wyzer zelf. Nauta: “Deelnemers vinden die kruisbestuiving tussen mensen met verschillende achtergronden van diverse werkgevers erg prettig vinden.”

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?

“Het theoretische gedeelte van de opleiding is modulair opgebouwd en duurt in totaal 13 dagen, verspreid over drie tot vier weken. Naast de theorie maken en bespreken de deelnemers veel praktijkgerichte opdrachten. In het midden van de opleiding is er een tussentoets in de vorm van een aantal rapportageopdrachten. Het theoretische gedeelte sluiten deelnemers af met een eindtoets. Bij een voldoende, ontvangt de deelnemer een certificaat.”

Uit welke modules bestaat de opleiding?

“De eerste module gaat over de Participatiewet en duurt 6 dagen. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de bijzondere bijstand en leren ze meer over het werken bij een gemeentelijke overheid. De tweede module wordt aandacht besteed aan de meest relevante voorliggende voorzieningen en overige wet- en regelgeving, voor zover die van invloed zijn op de uitvoering van de Participatiewet. Hierbij komen onder andere de WW, WIA, ZW, TW, AOW, Anw, IO(A)W en IOAZ aan de orde.

Een andere belangrijke module is fraudealertheid. In dit onderdeel krijgen de deelnemers handvatten om tijdig mogelijke fraude te onderkennen en daarop actie te ondernemen, om zo te voorkomen dat ten onrechte een (te hoge) uitkering wordt uitbetaald. Verder is er de module Communicatievaardigheden: gesprekstechnieken en sturen op zelfsturing. Naast behandeling van de theorie, spelen de deelnemers onder begeleiding van een professionele trainer diverse rollenspelen. Het gaat hierbij naast basale technieken onder meer om het omgaan met weerstand, motiveren, stimuleren en het sturen op zelfsturing, waarbij het bevorderen van de eigen kracht van de werkzoekende centraal staat.

Tot slot krijgen deelnemers gedurende de opleiding enkele huiswerkopdrachten mee, die door de docent worden nagekeken en besproken. En aan de hand van praktijkcasussen wordt dieper ingegaan op bepaalde onderdelen van de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving. Aansluitend op de basisopleiding zijn er 2 optionele modules: een praktijkopdracht met simulatiepraktijkdagen, met dossiers uit de praktijk en de training emotie en agressie. Medewerkers in het publieke domein worden geconfronteerd met agressie. Deze training ontleedt de verschillende soorten agressie en reikt de deelnemers handvatten aan om agressief gedrag vroegtijdig te herkennen en daar op de juiste wijze op te reageren.”

Wat kunnen de deelnemers na afloop van de opleiding?

“De Opleiding tot consulent inkomen is zodanig opgezet dat de deelnemers na afloop voldoende kennis en inzicht hebben verworven over en in de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving om de functie van consulent inkomen te kunnen uitoefenen. Doordat de deelnemers getraind worden op het gebied van communicatievaardigheden en fraudealertheid, kunnen zij op een adequate wijze gesprekken met belanghebbenden voeren. Ook zijn zij in staat om goede, juridisch correcte rapportages en beschikkingen op te stellen.”

Hoe zijn jullie uitgekomen bij Wyzer Academie?

“Wij kenden Wyzer al uit het veld, omdat wij ook wel eens mensen van hen inhuren. Toen ik op zoek ging naar een opleider specifiek voor de functie van Inkomens Consulent kwam ik al snel bij hen uit. Er zijn niet veel partijen die dit doen en toen ik de kwaliteit, de duur en vorm van de opleiding en de kosten in kaart had gebracht, kwam Wyzer Academie als beste optie uit de bus. Je kunt het vergelijken met een snelkookpan: deelnemers leren in korte tijd dat wat nodig is om een goede start te maken in hun vakgebied. Als ze klaar zijn met de opleiding is het fundament gelegd en beginnen wij met de begeleiding in de praktijk.”

Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?

“Daar ben ik heel erg over te spreken. De lijnen zijn kort er is één vast aanspreekpunt. Ik hoor terug van cursisten dat de docenten heel erg goed en enthousiast zijn en veel verhalen uit de praktijk inbrengen. Onze begeleiders tijdens het traject hoeven dit nu zelf niet te doen en houden meer tijd over voor hun kerntaken. Enkele deelnemers lieten mij weten dat ze nog nooit zo’n fijne start had gehad bij een nieuwe werkgever. Er wordt echt de tijd genomen om een goede basis te leggen en alles goed uit te leggen. Alles wat ze moeten weten zit in het programma. Het geeft ze handvatten om daarna zelf – uiteraard onder begeleiding van een ervaren collega – aan de slag te gaan. Want dan begint het natuurlijk pas echt.”

Hoe zorgen jullie dat deelnemers vervolgens goed worden ingewerkt?

“Onze ervaren inkomensconsulenten begeleiden de deelnemers in de praktijk. Iedere twee maanden is er een evaluatiemoment, waarin we kijken hoe ze ervoor staan en waar we naartoe willen. Het doel is dat ze na tien maanden goed genoeg zijn ingewerkt om een vast contract te krijgen. Tot nu toe lukt dit ook. En daar is de opleiding van Wyzer Academie een heel belangrijk onderdeel van.”

Relevant aanbod

Cursus

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

Deelnemers beschikken na het volgen van deze training over de basiskennis over schuldhulpverlening in Nederland. Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Bekijk cursus

Blog

Wachtlijsten in de jeugdzorg: houd je hoofd erbij

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang. Wat betekent dit voor de jeugdprofessional? Adviseur Ronald ten Cate vertelt hoe je daar als jeugdprofessional mee om kunt gaan.

Bekijk

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk