Magazine Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

Van 3 t/m 7 oktober is het de Nationale Onderwijs Week. Tijdens deze week geven we extra aandacht aan thema 'Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs'. In het online magazine van de adviseurs van Wyzer komen experts en ervaringsdeskundigen aan het woord.

Kansenongelijkheid in het onderwijs is de afgelopen tien jaar toegenomen, aldus de Sociaal-Economische Raad (2021). Volgens hen verkleint het onderwijssysteem in Nederland kansenongelijkheid dan ook niet, maar vergroot die het juist. Daarnaast lijkt ook de coronacrisis bestaande problemen van kansenongelijkheid te hebben vergroot.

In dit online magazine nemen de adviseurs van Wyzer dit onderwerp onder de loep. Kennis uit de praktijk wordt gecombineerd met wetenschappelijke inzichten. Aan het woord komen o.a. Eddie Denessen (bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs), Lotte (docent op praktijkonderwijs in Amsterdam), Hans Spekman (directeur Jeugdeductiefonds) en Marlou Jenneskens (regiocoördinator Gelijke Kansen Alliantie Zuid-Nederland).

Met dit magazine hopen we de lezer aan het denken te zetten, bewust te maken van kansen(on)gelijkheid in de dagelijkse praktijk en te inspireren tot actie. Want hoe groot of klein ook, iedere stap vooruit telt.

Veel leesplezier!

Magazine downloaden