Met de uitvoering van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) begaven alle gemeentes zich op nieuw en onbekend terrein. Inmiddels is de Tozo vervangen door de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Sinds de invoering van de Tozo heeft Wyzer veel kennis over dit onderwerp gedeeld met gemeenten; zowel door de inzet van goed geschoolde mensen als door het geven van opleidingen en trainingen over dit onderwerp.

Maar wat hebben de afgelopen jaren in de praktijk betekend? We spreken hierover met Rebecca Wolfs, projectleider Utrechtse Ondernemers Schuldenvrij bij de gemeente Utrecht.

“De coronacrisis heeft inderdaad veel veranderd binenn het vakgebied van schuldhulpverlening aan ondernemers”, aldus Wolfs. “De aandacht voor ondernemers is enorm toegenomen. Dat geeft veel kansen om de dienstverlening aan ondernemers hoog op de politieke agenda te zetten en dat hebben we in Utrecht dan ook volop gedaan! Het resultaat is niet alleen nauwere samenwerking tussen afdelingen binnen de gemeente en met ketenpartners, maar vooral dat we meer kunnen betekenen voor de ondernemers in de stad. Daar ben ik enorm trots op!”