Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

In de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is opgenomen dat zelfstandig ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente is verplicht om samen met de ondernemer te bepalen welke vorm van schuldhulpverlening nodig is. Door de coronacrisis krijgt een groeiend aantal ondernemers te maken met schulden. Dat maakt het voor gemeenten urgent om nu de schuldhulpverlening op orde te krijgen. De verwachting is dat ondernemers de gemeente ook weten te vinden doordat veel ondernemers aanspraak op de Tozo hebben gedaan en opnieuw zullen aankloppen bij deze afdelingen als er sprake is van een (problematische) schuldensituatie.

Programma

Tijdens deze cursus wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een ondernemer te helpen als zij in financiële problemen verkeren. Er wordt stil gestaan hoe dit vorm gegeven kan worden vanuit het Bbz. Schuldhulpverlening aan ondernemers gaat verder dan de uitvoering van het Bbz als gemeentelijke taak, daarom worden ook de verdere stappen die (mogelijk) nodig zijn voor en goede ondersteuning toegelicht. Aan bod komen de fases in het traject schuldhulpverlening waarondert de intake, informatie en advies, stabilisatie en verificatie en de vormen van schuldsanering of schuldbemiddeling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Traject schuldhulpverlening en bewindvoering;
Beslagvrije voet en vrij te laten bedrag;
Soorten schuldeisers en verjaring;
Wetgeving rondom schuldhulpverlening (waaronder Burgerlijk Wetboek, huwelijksvermogensrecht, Wet op het consumentenkrediet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Wet op de omzetbelasting,
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Wet schuldsanering natuurlijk personen en de Wet homologatie onderhands akkoord);
Voorliggende voorzieningen voor ondernemers;
Het proces schuldhulpverlening voor ondernemers volgens de NVVK;
Bedrijfsadministratie;
Eventuele bedrijfsbeëindiging;
Jurisprudentie en casuïstiek;

Naast de theorie wordt er aandacht gegeven tijdens de cursus aan de in te zetten gesprekstechnieken die van belang zijn bij het bieden van de juiste dienstverlening aan (ex)ondernemers. Denk daarbij aan de gesprekken die gevoerd worden met de (ex)ondernemers maar ook de gesprekken met de schuldeisers van de (ex)ondernemers.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die aan de slag wil gaan of gaat met schuldhulpverlening aan ondernemers.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus ben je in staat om schuldhulpverlening aan ondernemers uit te voeren voor gemeente of opdrachtgever. Daarnaast ben je in staat om te bepalen wat er nodig is voor de ondernemer binnen dit proces van schuldhulpverlening.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus schuldhulpverlening aan (ex) ondernemers bedraagt € 990,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

In Company aanvragen

Cursus ID: 30.008

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag