#1 artikel 34 uitsluiten fraudeschulden

Sinds 1 januari 2021 is aan artikel 34 van de Participatiewet een lid toegevoegd. Dit artikel licht toe wanneer een schuld niet als schuld in aanmerking wordt genomen. Deze toevoeging beoogt het zogenaamde ‘draaideureffect’ dat voorheen bij vermogensfraude ontstond te voorkomen.

Het ‘draaideureffect’ kwam aan het licht naar aanleiding van de situatie met verzwegen onroerend goed in het buitenland. Als een inwoner bijvoorbeeld een huis in het buitenland verzwijgt, geldt dit als een schending van de Inlichtingenplicht van de Participatiewet. Dit heeft als gevolg dat de inwoner de te veel ontvangen bijstand moet terugbetalen inclusief een opgelegde boete. Maar vervolgens kon de inwoner de volgende dag opnieuw een bijstandsaanvraag doen. Deze werd dan vaak toegekend in verband met de hoge schulden die waren ontstaan.

Hoe kon dit gebeuren? Doordat het ging om een nieuwe aanvraag, volgde er een nieuwe beoordeling voor het recht op bijstand waar ook de middelentoets onderdeel van uitmaakte (vermogen = bezit – schuld). De invordering en opgelegde boete telden mee als schuld, waardoor het zomaar kon gebeuren dat je door de hoge schuld onder de toepasselijke vermogensgrens uitkwam en je weer recht op bijstand had. Door een terugvordering of bestuurlijke boete niet aan te merken als schuld bij schending van de Inlichtingenplicht, kan men soortgelijke situaties voortaan voorkomen.

#2 wet breed offensief

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het moeilijk om (duurzaam) aan het werk te komen. Met een palet aan maatregelen voor mensen met een arbeidsbeperking én de werkgevers beoogt het kabinet dit probleem kleiner te maken. De Wet Breed offensief is al door de Tweede Kamer goedgekeurd en wordt binnenkort ook in de Eerste Kamer behandeld. De belangrijkste punten uit de wet hebben wij voor je op een rij gezet:

  • Ten eerste wordt het voor werknemers en werkgevers mogelijk om extra ondersteuning op maat te vragen bij de gemeente, zoals een no-risk polis (zonder de praktische knelpunten) of jobcoaching. Hiermee moet het makkelijker worden om een duurzame werkplek te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • Ten tweede wordt werken naast het ontvangen van een uitkering aantrekkelijker omdat dit financieel zal lonen. Mensen met een arbeidsbeperkingen die in deeltijd werken mogen 15% van hun loon bovenop de bijstandsuitkering houden. Ook wordt de vier weken zoektermijn voor jongeren onder de 27 jaar afgeschaft, zodat zij niet bang hoeven te zijn dat ze vier weken moeten wachten op bijstand als het werk stopt.
  • Ten derde wordt de aanvraag voor loonkostensubsidie voor werkgevers makkelijker. Het proces en de communicatie worden grotendeels uniform voor alle gemeentes. Zo heeft een werkgever die medewerkers uit verschillende gemeenten in dienst heeft, niet met verschillende processen te maken.
  • Tot slot komt er een publiek aanspreekpunt vanuit het WSP voor werkgevers in elke arbeidsmarktregio. Dit vergemakkelijkt de communicatie: werkgevers weten zo bij wie ze terecht kunnen met vragen. Ook zullen de colleges van burgemeesters en wethouders in de arbeidsmarktregio’s en het UWV jaarlijks een uitvoeringsplan opstellen. Zo biedt elk WSP straks hetzelfde basispakket aan diensten aan (bijvoorbeeld: nazorg na plaatsing kandidaat en hoe werkgevers het werk passend kunnen maken voor de kandidaat), zodat werkgevers weten waarvoor zij hier terecht kunnen.

Wil je meer weten over de actualiteiten in het Sociaal Domein?

De Wyzer Academie geeft regelmatig actualiteitentrainingen voor professionals die werkzaam zijn in het Sociaal Domein. Zowel op het gebied van de Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet. Benieuwd welke trainingen binnenkort op de planning staan? Bekijk dan onze opleidingsagenda en meld je aan voor één van onze online trainingen, waarmee jij binnen de kortste keren weer helemaal up-to-date bent!

Relevant aanbod

Cursus

Verdiepingscursus mentorschap

Na de opleiding kun je de WZD en WVGGZ toepassen als mentor. Je kan een klacht indienen bij de klachtencommissie. Je weet jouw rol bij de WGBO.

Bekijk cursus

Nieuws & artikelen

Hoe laat je de stem van het kind meer horen?

De jeugdhulpverlening draait uiteraard om het kind. Maar wordt dat kind zelf eigenlijk wel goed gehoord? In deze blog beschrijft Wyzer-docent Taco Jansen drie manieren om dat beter te doen.

Bekijk artikel

Advies

De week van een trainee adviseur sociaal domein

Als trainee bij Wyzer neemt Mieke Reijersen een kijkje in de keuken bij verschillende functies, thema's en gemeenten. Daardoor staan er iedere week weer een hoop afwisselende taken in haar...

Bekijk

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?