Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Aankomende cursussen en trainingen

oktober 2022

3
Verdiepingscursus Participatiewet
Zwolle
7 dagen
2495
3
Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - opfrissing en verdieping
Utrecht
2 dagen
450
3
Basiscursus integrale benadering sociaal domein
Online
2 dagen
895
3
Opleiding Milieu & Duurzaamheid
12 dagen
4
Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen
Zwolle
1 dag
450
4
Opleiding tot Omgevingsregisseur
Utrecht
11 dagen
3750
5
Starterscursus Wmo
Utrecht
3 dagen
1295
5
Opleiding tot consulent Wmo - verkort
Utrecht
4 dagen
4250
6
Cursus BBZ (met levensvatbaarheidstool)
Zwolle
2 dagen
850
6
Cursus beleid maken, beleid schrijven
Zwolle
2 dagen
895
6
Starterscursus schuldhulpverlening
Utrecht
7 dagen
2495
7
Duurzaam samenwerken na scheiding
Utrecht
4 dagen
1800
10
Basiscursus Inburgeringswet
Rosmalen
2 dagen
850
11
Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren
Rosmalen
1 dag
395
11
Cursus toezicht en handhaving binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning
Zwolle
1 dag
450
11
Cursus grond- en vastgoedexploitatie
Utrecht
1 dag
450
12
Cursus loonstrookanalyse Participatiewet
Rosmalen
1 dag
450
13
Cursus juridisch kader Jeugdwet voor uitvoerende medewerkers
Online
1 dag
450
13
Training outreachend werken
Utrecht
1 dag
450
14
Cursus schuldhulpverlening voor consulenten
Utrecht
1 dag
450
18
Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs
Online
7 dagen
2495
19
Cursus indiceren van begeleiding
Zwolle
1 dag
450
19
Cursus afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg
Zwolle
1 dag
450
20
Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet
Rosmalen
1 dag
450
20
Training rapporteren en beschikken
Utrecht
2 dagen
875
20
Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering
Utrecht
1 dag
450
20
Cursus milieueffectrapportage
Utrecht
1 dag
450
20
Cursus omgaan met verslavingsproblematiek
Utrecht
1 dag
295
24
Training doelmatigheid en financiële rechtmatigheid in de jeugdzorg
Zwolle
1 dag
450
25
Cursus voorliggende voorzieningen
Online
1 dag
450
25
Cursus uitkeringsberekening Participatiewet
Online
4 dagen
1595
25
Introductie Openbare Orde en Veiligheid vanuit het ruimtelijk perspectief
Utrecht
1 dag
450
26
Cursus Re-integratie in de Participatiewet
Zwolle
1 dag
450
26
Starterscursus Participatiewet
Utrecht
7 dagen
2495
27
Cursus aan de slag met het omgevingsplan
Zwolle
1 dag
450
31
Basiscursus participatiewet voor re-integratieprofessionals
Online
4 dagen
1595

november 2022

1
Opfris- en actualiteitencursus verhaal
Rosmalen
1 dag
450
1
Opleiding tot kwaliteitsmedewerker sociaal domein
Utrecht
12 dagen
4250
2
Cursus kindermishandeling: signaleren, preventie en de meldcode
Utrecht
1 dag
450
2
Basiscursus verhaal
Rosmalen
2 dagen
895
2
Training samenwerken aan veiligheid voor professionals binnen jeugdzorg en sociale teams
Rosmalen
3 dagen
1295
3
Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ van het sociaal (wijk)team - de juiste verwijzing
Rosmalen
1 dag
450
3
Starterscursus bewindvoering in de praktijk
Zwolle
2 dagen
795
3
Cursus uitkeringsberekening Participatiewet
Zwolle
4 dagen
1595
3
Basisopleiding tot bewindvoerder
Zwolle
5 dagen
1895
7
Cursus sociaal domein in vogelvlucht
Utrecht
1 dag
450
7
Verkorte cursus inkomensconsulent
Utrecht
5 dagen
1995
7
Workshop fiscaliteiten voor bewindvoerders
Zwolle
1 dag
395
8
Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
Utrecht
2 dagen
895
8
Cursus beslagrecht
Zwolle
1 dag
450
8
Cursus regievoeren
Zwolle
1 dag
450
8
Cursus complexe vraagstukken bij woningaanpassingen
Utrecht
1 dag
450
9
Cursus privacy in het sociaal domein
Utrecht
1 dag
10
Training complexe scheidingen
Utrecht
2 dagen
995
10
Basiscursus terugvordering
Zwolle
2 dagen
895
14
Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen
Utrecht
2 dagen
995
14
Training outreachend werken
Utrecht
1 dag
450
14
Cursus inkomensvoorzieningen voor bewindvoerders
Utrecht
1 dag
395
14
Cursus projectmatig creëren
Zwolle
1 dag
450
15
Cursus wet maatschappelijke ondersteuning in beleidsmatig perspectief
Zwolle
1 dag
450
15
Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet
Rosmalen
1 dag
450
16
Workshop de boete in de Participatiewet
Zwolle
1 dag
450
16
Training Persoonlijke Effectiviteit
Utrecht
1 dag
450
17
Training beroepsethiek (basis en verdieping)
Online
2 dagen
395
17
Training omgaan met emotie en agressie
Zwolle
1 dag
450
17
Cursus medewerker bezwaar en beroep
Rosmalen
1 dag
450
17
Training intercultureel werken
Zwolle
1 dag
545
18
Cursus schuldhulpverlening aan ondernemers
Zwolle
2 dagen
895
21
Cursus terug- en invordering
Zwolle
4 dagen
1595
22
Cursus bijstand en belastingen
Utrecht
1 dag
450
24
Cursus indiceren van woonvoorzieningen
Utrecht
1 dag
450
24
Basiscursus wet natuurbescherming
Zwolle
1 dag
450
24
Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders
Zwolle
2 dagen
29
Training Conflicthantering
Utrecht
1 dag
450
30
Actualiteitencursus schuldhulpverlening
Zwolle
1 dag
450

In Company training

Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook (dicht)bij jouw organisatie. Volledig op maat gemaakt met de vertrouwde kwaliteit. Incidenteel of periodiek met onze actualiteiten carrousel. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Vraag naar de mogelijkheden

CEDEO-erkend en
CRKBO geregistreerd

Dat onze opleidingen, cursussen en trainingen gewaardeerd worden blijkt uit onze CEDEO-erkenning, een maatstaf voor klanttevredenheid. Het meest recente onderzoek van CEDEO geeft aan dat maar liefst 99,7% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Naast CEDEO erkend zijn wij ook een CRKBO geregisterde instelling. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij zijn daarmee ook vrijgesteld van btw ingevolge periodieke audits door het CRKBO.