Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Aankomende cursussen en trainingen

juni 2023

7
Procedure onder de Omgevingswet
Utrecht
1 dag
495
8
Basiscursus invordering
Utrecht
4 dagen
990
9
Cursus gegevensverwerking Wmo 2015 en jeugdwet voor financieel-administratieve medewerkers
Rosmalen
1 dag
495
9
Module B12 Huisbezoek, van onderzoek tot afhandeling
Utrecht
3 dagen
670
9
Module B1b Brondocumenten
Utrecht
2 dagen
12
Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren
Utrecht
1 dag
495
13
Training beroepsethiek (basis- en verdieping)
Online
2 dagen
495
13
Training 21e eeuws leiderschap
Utrecht
1 dag
495
14
Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ van het sociaal (wijk)team - de juiste verwijzing
Rosmalen
1 dag
495
14
Verdiepingscursus mentorschap
1 dag
495
15
Cursus Re-integratie in de Participatiewet
Online
1 dag
495
15
Cursus Handhaving van de rechtmatigheid in de Participatiewet
Utrecht
1 dag
495
15
Training Rouwsensitief werken voor professionals in het sociaal domein
Zwolle
2 dagen
495
16
Basiscursus integrale benadering sociaal domein
Online
2 dagen
990
16
Module B7 Migratie
Utrecht
3 dagen
850
20
Actualiteitencursus uitkeringsberekening Participatiewet
Online
1 dag
495
22
Cursus Energietransitie – technische basiskennis (incl. excursie)
Utrecht
2 dagen
990
23
Module B10 Adresonderzoek
Utrecht
4 dagen
850
26
Actualiteitencursus voor bewindvoerders
Utrecht
1 dag
495
27
Cursus inleiding in de Omgevingswet
Utrecht
1 dag
495
27
Cursus medewerker bezwaar en beroep
Utrecht
1 dag
495
27
Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - opfrissing en verdieping
Zwolle
1 dag
495
28
Basiscursus Gemeentelijke Overheid
Utrecht
1 dag
495
29
Training vroegsignalering
Utrecht
1 dag
495
30
Module B9 Awb en Procesrecht 1
Utrecht
3 dagen
670
30
Module B8 Gegevensverstrekking
Utrecht
10 dagen
670

juli 2023

3
Actualiteitencursus Participatiewet
Utrecht
1 dag
495
4
Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden
Zwolle
1 dag
495
4
Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein
Online
2 dagen
990
5
Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen
Zwolle
1 dag
495
5
Training time- en aandachtsmanagement
Online
1 dag
495
6
Cursus de boete in de Participatiewet
Utrecht
2 dagen
495
10
Training stress-sensitieve dienstverlening
Utrecht
1 dag
495
11
Cursus wet maatschappelijke ondersteuning in beleidsmatig perspectief
Utrecht
1 dag
495
12
Training Conflicthantering
Utrecht
1 dag
495
14
Module B12 Huisbezoek, van onderzoek tot afhandeling
Utrecht
3 dagen
670
14
Module B3 Module Systematiek van gegevensverwerking
Utrecht
10 dagen
1250
19
Cursus voorliggende voorzieningen
Rosmalen
1 dag
495

In Company training

Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook (dicht)bij jouw organisatie. Volledig op maat gemaakt met de vertrouwde kwaliteit. Incidenteel of periodiek met onze actualiteiten carrousel. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Vraag naar de mogelijkheden

CEDEO-erkend en
CRKBO geregistreerd

Dat onze opleidingen, cursussen en trainingen gewaardeerd worden blijkt uit onze CEDEO-erkenning, een maatstaf voor klanttevredenheid. Het meest recente onderzoek van CEDEO geeft aan dat maar liefst 99,7% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Naast CEDEO erkend zijn wij ook een CRKBO geregisterde instelling. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij zijn daarmee ook vrijgesteld van btw ingevolge periodieke audits door het CRKBO.

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?