Aankomende cursussen en trainingen

januari 2022

18
Cursus sociaal domein in vogelvlucht
Utrecht
19
Basiscursus Inburgeringswet
Utrecht
20
Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein
Zwolle
21
Cursus Re-integratie in de Participatiewet
Utrecht
24
Basiscursus wet natuurbescherming
Zwolle
24
Training beroepscode en tuchtrecht (basis- en verdiepingsdag)
Online
25
Training familie- en netwerkparticipatie
Rosmalen
25
Starterscursus schuldhulpverlening
Zwolle
26
Cursus Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
Zwolle
27
Cursus indiceren van begeleiding
Utrecht
27
Starterscursus Participatiewet
Zwolle
27
Cursus bijstand en belastingen
Rosmalen
27
Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering
Zwolle
27
Cursus schuldhulpverlening voor consulenten
Rosmalen
31
Cursus indicatiestelling Wlz door het CIZ van het sociaal (wijk)team - de juiste verwijzing
Zwolle
31
Integrale cursus Wabo/omgevingsvergunning
Zwolle

februari 2022

1
Cursus indicatiestelling vervoersvoorzieningen
Utrecht
1
Training time- en aandachtsmanagement
Online
2
Cursus cryptovaluta en bijstand
Rosmalen
2
Starterscursus voor financieel medewerkers/uitkeringsadministrateurs
Online
2
Starterscursus Wmo
Zwolle
2
Cursus beslagrecht
Zwolle
3
Cursus Wmo 2015 voor niet-uitvoerenden
Utrecht
7
Verkorte cursus inkomensconsulent
Online
8
Cursus PGB Beheer voor bewindvoerders, mentoren en curatoren
Utrecht
8
Starterscursus bewindvoering in de praktijk
Rosmalen
10
Basiscursus verhaal
Zwolle
10
Cursus bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag
Online
10
Training rapporteren en beschikken
Zwolle
14
Training duurzaam en vitaal verzuimmanagement
Online
17
Cursus terug- en invordering
Utrecht
17
Basiscursus terugvordering
Zwolle
17
Actualiteitencursus Jeugdwet
Utrecht
17
Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen
Rosmalen
21
Opleiding tot beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Zwolle
23
Cursus uitkeringsberekening Participatiewet
Online
24
Training timemanagement (voor bewindvoerders)
Zwolle
28
Actualiteitencursus Wmo
Zwolle
28
Cursus beleid maken, beleid schrijven
Utrecht

In Company training

Ons gehele opleidingsaanbod verzorgen wij ook (dicht)bij jouw organisatie. Volledig op maat gemaakt met de vertrouwde kwaliteit. Incidenteel of periodiek met onze actualiteiten carrousel. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.

Vraag naar de mogelijkheden