Armand Brinkman werkte de afgelopen jaren in diverse functies bij de Gemeente Den Haag, onder meer op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de opvang van Oekraïense jeugd en momenteel als Domeinmanager Jeugd binnen de dienst Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Op zijn afdeling werken zo’n 25 tot 30 professionals. “Een behoorlijk diverse groep met verschillende achtergronden en functies. Wij houden ons bezig met uiteenlopende onderwerpen, waaronder jeugdparticipatie, jeugdpreventie en specifiek jeugdbeleid van ambulante en gespecialiseerde jeugdhulp tot aan jeugdreclassering, jeugdbescherming en gesloten jeugdhulp.”

Hierbij wordt er met enige regelmaat ook een beroep gedaan op externe ondersteuning. “De Gemeente Den Haag heeft een relatief grote beleidsafdeling, dus er is veel expertise in huis. Tegelijkertijd komen er veel vraagstukken op ons af en zijn er veel taken verschoven richting gemeenten, waardoor de vraag naar bepaalde expertise en ondersteuning soms piekt. Bovendien hebben we relatief veel verloop, omdat een stad als Den Haag veel interessante werkgevers kent als het gaat om beleid en advies. Denk alleen al aan alle ministeries die hier zijn gehuisvest. Om die redenen zijn we regelmatig op zoek naar versterking”, vertelt Armand.

“De medewerkers van Wyzer
brengen veel ervaring mee,
dat is voor ons heel
 waardevol.”

De gemeente heeft raamcontracten afgesloten met een aantal mantelpartijen voor de tijdelijke inhuur van extern personeel. Een van die partijen is Wyzer. “Ik heb al een flink aantal jaren ervaring met de professionals van Wyzer en het valt mij keer op keer op dat zij goed in staat zijn om de juiste mensen aan zich te verbinden. Kundige, ervaren professionals, die een kijkje in de keuken hebben mogen nemen bij verschillende partijen, waardoor ze heel veel waardevolle bagage met zich meebrengen. Hun inbreng is voor ons heel waardevol. Bovendien blinken zij vaak uit in sociale vaardigheden, waardoor ze snel worden opgenomen in het team en zich de materie snel eigen weten te maken”, licht Armand toe.


Ongevraagd advies = bonus

Toen zijn afdeling eind 2020 op zoek was naar een externe adviseur op het gebied van onderwijsbeleid, jeugdbeleid en later ook een kruising van die twee gebieden, werd een zoekopdracht uitgezet bij meerdere partijen. De keuze viel uiteindelijk op Wyzer-adviseur Chris Jansens. “Haar cv viel op. Chris heeft veel expertise in huis. Ze heeft ervaring opgedaan bij diverse gemeenten, niet alleen op het gebied van jeugd en onderwijs, maar ook binnen het sociaal domein. Bovendien is zij teamleider geweest, waardoor ze breed inzetbaar is en heel zelfstandig kan werken. Bovendien klikte het meteen tijdens het eerste gesprek.”

Chris wist zichzelf snel wegwijs te maken binnen de afdeling en de rest van de gemeente en ging goed op in het team. Ze is analytisch en inhoudelijk sterk ontwikkeld. “Maar wat ik ook leuk aan Chris vind, is dat ze ook veel oog heeft voor hoe het gaat in het team en wat er nodig is om de teamontwikkeling te optimaliseren. Ik kreeg op dat vlak vaak ongevraagd advies, ook als het gaat om het beter inzetten van bepaalde overlegvormen. Het is heel prettig dat ze dat initiatief nam, ik zie dat echt als een bonus.”


Aanbestedingen voorbereiden, onderwijspartijen aanhaken

Van januari 2021 tot december 2022 spande Chris zich in op diverse jeugd- en onderwijsdossiers. Haar eerste klus was het voorbereiden van de aanbesteding van de ambulante jeugdhulp, die anders georganiseerd moest worden. De afdeling van Armand maakte dankbaar gebruik van haar expertise en haar strategische denkkracht. Per januari 2024 is de nieuwe opzet van ambulante jeugdhulp in Den Haag van start gegaan. “Het vergt een hele andere manier van organiseren. Voorheen waren er heel veel aanbieders. Ik meen dat wij ooit met 189 gecontracteerde aanbieders werkten voor het totale jeugddienstverleningspakket. Inmiddels hebben we voor het ambulante deel nog maar twee samenwerkingen met zorgpartijen, die de krachten veelal gebundeld hebben”, vertelt Armand.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeente, onderwijsinstellingen en het sociale veld. Ook in dit traject heeft Chris meegedacht en -geholpen. Bijvoorbeeld door dialoogsessies met de onderwijspartners te organiseren, zodat ook het onderwijsveld goed betrokken raakte. Dat is nodig, omdat er allerlei situaties zijn waarbij flankerend jeugdhulp geboden moet worden binnen het onderwijs. Daarvoor zijn een aantal onderwijs-jeugdhulp-arrangementen opgezet. “Op die manier hoeft jeugd die hulp nodig heeft niet uit de klas te worden geplukt om af te reizen naar een externe locatie. De hulp vindt gewoon plaats binnen de schoolmuren. Bovendien wordt ook collectieve hulp aangeboden, wat vaak drempelverlagend werkt”, licht Armand toe. Momenteel wordt gekeken of die arrangementen goed kunnen worden ondergebracht bij de samenwerkingspartners op het gebied van jeugdhulp.

“Mede dankzij Chris kon gemeente Den Haag
zich goed voorbereiden op het verduurzamen
van de inrichting van de jeugdhulpverlening.”

Verder op eigen kracht

Den Haag zet daarnaast in op een gezinsgerichte aanpak, aangezien veel problemen van kinderen uiteindelijk te maken met problemen van ouders. Chris hield zich ook bezig met de subsidieregeling huiselijk geweld. “Ze was actief binnen verschillende domeinen. Ze was dus multi-inzetbaar en dat is ook de reden dat we haar langer hebben kunnen behouden voor onze organisatie”, licht Armand toe. Na twee jaar was de tijd rijp om afscheid te nemen. “Het is goed dat ze haar vleugels weer uit kon slaan om elders ervaring op te doen, in dit geval bij de gemeente Utrecht. Zo verhoogt ze haar inzetbaarheid en verdiept en verbreedt ze haar deskundigheid. Bovendien was voor ons de tijd aangebroken om het op eigen kracht te gaan doen. Chris heeft de boel uitstekend overgedragen en de interne medewerkers die haar taken over hebben genomen goed ingewerkt.”

Mede dankzij de inbreng van Chris heeft de dienst OCW van de Gemeente Den Haag zich goed kunnen voorbereiden op het verduurzamen van de inrichting van de jeugdhulpverlening, waarbij diverse onderwijspartners zijn aangehaakt. Daarnaast is er beleid ontwikkeld op een aantal essentiële strategische vraagstukken én heeft zij diverse nieuwe medewerkers gecoacht. Bovendien heeft zij een eerste aanzet gemaakt op het nieuwe beleidsplan Jeugd, waar nu op voort wordt geborduurd.


Frisse, domeinoverstijgende blik

“Het succes van externe hulp die wordt ingeschakeld valt of staat bij de kwaliteit van de kandidaten die worden aangeleverd. Daar blinkt Wyzer in uit. Het is prettig dat Wyzer zelf ook flink investeert in de ontwikkeling van haar personeel, in de vorm de Wyer Academie.” Armand zegt ‘dankbaar gebruik’ te maken van de verbazing van nieuwe collega’s, of dit nou externen zijn of niet. “Die frisse kijk op zaken is voor ons heel waardevol. Je roest toch heel snel vast in bepaalde patronen. Tot slot is het heel erg prettig dat de mensen van Wyzer domein-overstijgend kijken naar zaken. Als het gaat om bijvoorbeeld bestaanszekerheid, kansengelijkheid maar ook bij jeugdhulp, dan red je het niet met alleen maar kennis van het eigen domein. Je zult ook kennis moeten hebben van de sociale basis, van verbanden met de Wmo of bijvoorbeeld onderwijs. Ik zou iedereen dan ook willen adviseren: verruim je blik en blijf jezelf ontwikkelen”, concludeert Armand.

Relevant aanbod

wmo consulent

Cursus

Cursus de doorbraakmethode

Na afloop van deze cursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met De Doorbraakmethode en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de methode. Je kent het gedachtegoed achter de...

Bekijk cursus

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk

Kennissessies

Kennissessie integraal werken | Hervormingsagenda Jeugd

In deze sessie ontdek je wat de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) kan betekenen om integraal samen te werken. Een belangrijke sleutel tot resultaat om jeugdzorg te...

Bekijk