De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 24 augustus jl. een uitspraak gedaan in hoger beroep over het toepassen van de inkomensvrijlating uit artikel 31 lid 2, onderdeel n van de Participatiewet. De gemeente in kwestie is van mening dat als het inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt er geen recht op bijstand meer is. Er is dan geen sprake meer van vrijlating van inkomsten. Volgens de gemeente is deze redenering gebaseerd op feit dat in de wet staat dat de vrijlating alleen wordt toegepast als een inwoner bijstand ontvangt.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

De Raad vindt echter dat voor het vaststellen van de hoogte van het inkomen uit arbeid eerst de vrijlating in mindering moet worden gebracht, omdat deze (volgens artikel 31, tweede lid, onderdeel n, Participatiewet) niet tot de middelen wordt gerekend. Daarna moet bekeken worden of het resultaat van die berekening nog steeds lager is dan de bijstandsnorm. Als dat zo is, dan heeft de gemeente geen grond om het recht op bijstand te beëindigen.

Reactie van de staatsecretaris

In het meest recente Gemeentenieuws SZW geeft de staatssecretaris aan dat veel gemeenten de vrijlating niet toepassen als er een inkomen is boven de bijstandsnorm. Wanneer elke gemeente de zienswijze van de CRvB gaat volgen dan heeft dit grote gevolgen voor de uitvoering. Het ministerie vind dan ook dat de uitspraak niet klakkeloos gevolgd moet worden. Het ministerie geeft aan dat er nader onderzoek moet volgen. Er wordt aangegeven dat het klantperspectief ook een rol speelt. Vermoedelijk bedoelt het ministerie hiermee dat het toepassen van de vrijlating, op de manier die de Raad voorschrijft, gevolgen gaat hebben voor het verzamelinkomen. Hierop worden de aanslagen inkomstenbelasting en alle toeslagen van de Belastingdienst berekend. Ook andere gevolgen zijn niet uit te sluiten, denk bijvoorbeeld aan het vervallen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het vervallen van het recht op minimaregelingen.

Het lijkt er op alsof het laatste woord hier nog niet over gezegd is en dit verhaal nog wel een staartje gaat krijgen. Wij van Wyzer houden dit de komende goed in de gaten.

 

Relevant aanbod

Cursus

Training Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet

Kennis van Verbindend Gezag& Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen Een einde maken aan geweldddadig of destructief gedrag zonder dat dit tot escalatie leidt De verbinding herstellen...

Bekijk cursus
Adviseur Jannah

Interviews

Werken als adviseur bij Wyzer: Jannah aan het woord

Jannah werkt als adviseur bij Wyzer aan verschillende opdrachten en projecten voor de (lokale) overheid. Ze vertelt je meer over haar rol als adviseur bij Wyzer én wat het werken...

Bekijk interview

Interviews

Mens centraal: zo doet Amsterdam dat

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil de balans terugbrengen in de Participatiewet. Door de mens centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van...

Bekijk interview

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?