De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 24 augustus jl. een uitspraak gedaan in hoger beroep over het toepassen van de inkomensvrijlating uit artikel 31 lid 2, onderdeel n van de Participatiewet. De gemeente in kwestie is van mening dat als het inkomen boven de bijstandsnorm uitkomt er geen recht op bijstand meer is. Er is dan geen sprake meer van vrijlating van inkomsten. Volgens de gemeente is deze redenering gebaseerd op feit dat in de wet staat dat de vrijlating alleen wordt toegepast als een inwoner bijstand ontvangt.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

De Raad vindt echter dat voor het vaststellen van de hoogte van het inkomen uit arbeid eerst de vrijlating in mindering moet worden gebracht, omdat deze (volgens artikel 31, tweede lid, onderdeel n, Participatiewet) niet tot de middelen wordt gerekend. Daarna moet bekeken worden of het resultaat van die berekening nog steeds lager is dan de bijstandsnorm. Als dat zo is, dan heeft de gemeente geen grond om het recht op bijstand te beëindigen.

Reactie van de staatsecretaris

In het meest recente Gemeentenieuws SZW geeft de staatssecretaris aan dat veel gemeenten de vrijlating niet toepassen als er een inkomen is boven de bijstandsnorm. Wanneer elke gemeente de zienswijze van de CRvB gaat volgen dan heeft dit grote gevolgen voor de uitvoering. Het ministerie vind dan ook dat de uitspraak niet klakkeloos gevolgd moet worden. Het ministerie geeft aan dat er nader onderzoek moet volgen. Er wordt aangegeven dat het klantperspectief ook een rol speelt. Vermoedelijk bedoelt het ministerie hiermee dat het toepassen van de vrijlating, op de manier die de Raad voorschrijft, gevolgen gaat hebben voor het verzamelinkomen. Hierop worden de aanslagen inkomstenbelasting en alle toeslagen van de Belastingdienst berekend. Ook andere gevolgen zijn niet uit te sluiten, denk bijvoorbeeld aan het vervallen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het vervallen van het recht op minimaregelingen.

Het lijkt er op alsof het laatste woord hier nog niet over gezegd is en dit verhaal nog wel een staartje gaat krijgen. Wij van Wyzer houden dit de komende goed in de gaten.

 

Relevant aanbod

Cursus

Opleiding Leergang grip op financiën sociaal domein

Na het volgen van deze opleiding kan je het gesprek met wethouders, concern-financiën en/of leerwerkbedrijf en/of gemeentelijke medewerkers goed voeren over leerwerkbedrijven.

Bekijk cursus

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk

Kennissessies

Kennissessie integraal werken | Hervormingsagenda Jeugd

In deze sessie ontdek je wat de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) kan betekenen om integraal samen te werken. Een belangrijke sleutel tot resultaat om jeugdzorg te...

Bekijk