Een domein overstijgende aanpak tegen eenzaamheid

Vanuit Wyzer hebben wij, een viertal adviseurs, onderzoek gedaan naar de sociaal-ruimtelijke samenwerking. We zagen, vanwege de urgentie omtrent het thema eenzaamheid, een kans om dit vraagstuk hierop toe te spitsen.