In Nijmegen leven, net als in de rest van Nederland, vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Meestal gaat het om asielzoekers, die na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat staan, ook als terugkeer onmogelijk is. Soms gaat het om migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning meer hebben en bij niemand terecht kunnen. Jaarlijks kloppen zo’n 25 tot 35 vrouwen in deze regio aan bij huisartsen of vrijwilligersorganisaties voor hulp.

“De situatie waarin zij verkeren leidt vaak tot angst, stress en gezondheidsproblemen. Onze vrijwilligersorganisatie biedt zulke vrouwen tijdelijk een thuis. Bij het Wereldvrouwenhuis kunnen de vrouwen tot rust komen en hun eigen kracht en talenten ontdekken. Ons uitgangspunt is dat zij vooral gebaat zijn bij versterking van hun zelfredzaamheid en de opbouw van een sociaal netwerk”, licht Dorry de Beijer, secretaris van het Wereldvrouwenhuis toe.

Het Wereldvrouwenhuis heeft sinds haar oprichting – inmiddels zo’n elf jaar geleden – al zo’n 120 vrouwen aan onderdak geholpen. Doorgaans verblijven de vrouwen er ongeveer zes maanden. Zij worden individueel begeleid en maken gebruik van een activiteitenprogramma met onder meer taal- en fietsles, gezondheidsvoorlichting, creatieve workshops en sport en spel. Ook wordt onderzocht of ze een nieuwe asielprocedure kunnen beginnen. Het Wereldvrouwenhuis doet dit uitsluitend met vrijwilligers en is hierbij volledig afhankelijk van giften en donaties.

Dorry is erg blij met de inspanningen van de vier trainees. “We waren al langer van plan het beleid rondom communicatie, relatiebeheer en fondsenwerving actiever en systematischer op te pakken. Maar zoals zo vaak het geval is bij vrijwilligersorganisaties en goede doelen, kwam het er maar niet van, omdat de focus vooral ligt op de dagelijkse gang van zaken: vrouwen zo goed mogelijk opvangen en begeleiden. Toen een grote donateur vorig jaar aankondigde haar bijdrage stop te zetten, werkte dat als een wake-up call. In diezelfde periode stuurde Wyzer, dat wij niet kenden, ons een mail met hun aanbod. Die hulp en hun ervaring met projectmatig werken en advies, was dus meer dan welkom!”

Behoefte aan meer overzicht en samenhang

Het Wereldvrouwenhuis heeft zelf altijd wel het nodige aan Public Relations (PR) gedaan. Zo waren in 2018 de website, de folder en de nieuwsbrief met een gift van het Oranjefonds compleet vernieuwd. Maar met betrekking tot fondsenwerving en relatiebeheer was er weinig overzicht, samenhang en bewustzijn. Een systematisch stappenplan ontbrak. Dit heeft Wyzer projectmatig opgepakt. Dorry: “We wilden inzicht krijgen in onze fondsen- en donateurswerving: wat is er al gebeurd, waarom haken donateurs eventueel af, waar liggen kansen? We wilden in kaart laten brengen op welke doelgroepen we kunnen focussen met campagnes en welke communicatiemiddelen we dan het beste kunnen inzetten.”

De trainees van Wyzer zijn na de gezamenlijke startbijeenkomst aan de slag gegaan en hebben uiteindelijk een rapport opgeleverd met een stakeholdersanalyse en een plan van aanpak met een aantal concrete, bruikbare adviezen. Dorry: “Wij hebben in het begin veel gegevens moeten aanleveren, zodat Wyzer ons kon adviseren. Die gegevens moest ik her en der vandaan plukken, uit onze jaarverslagen en nieuwsbrieven. Alleen al daardoor ontstond er bij mij en bij het hele bestuur veel meer inzicht en overzicht.”

“Het is fijn als je de hulp in kunt schakelen van een organisatie van buitenaf, die met een frisse blik naar zaken kijkt.”

De secretaris roemt de flexibele opstelling van de trainees. “Omdat zij overdag werken en onze bestuursleden ook vaak drukke banen hebben, waren zij bereid om ’s avonds bijeen te komen voor overleg. Het was heel fijn dat dat kon. Op die manier ging het adviesrapport ook meer leven bij het bestuur en konden er over en weer vragen worden gesteld. Zo waren de trainees positiever over de kansen om jongeren te interesseren voor het Wereldvrouwenhuis dan wij, via bijvoorbeeld studentenverenigingen. Niet zozeer voor donaties, maar wel voor vrijwilligers. Het Wereldvrouwenhuis had Wyzer gevraagd ingangen te zoeken voor fondswerving binnen het bedrijfsleven. Maar omdat Wyzer vooral actief is in de publieke sector, leverde dat minder op dan we hadden verwacht.” Toch liggen er in de toekomst wellicht nog kansen voor het Wereldvrouwenhuis om dit aspect verder uit te werken en op te pakken. Dorry: “Zeker binnen het mkb zijn er in onze regio een flink aantal idealistische bedrijven waar we contact mee zouden kunnen leggen. Maar dit vergt veel tijd, omdat niemand van ons daar zelf contacten heeft.”

Vervolgacties

Inmiddels is er naar aanleiding van het rapport een aparte werkgroep voor communicatie en fondsenwerving gevormd, die bestaat uit de voorzitter van het bestuur en twee nieuwe vrijwilligers die taal- en sportles geven en ook professionele ervaring hebben met PR. “De eerste concrete vervolgacties zijn in gang gezet. We gaan gebruikmaken van LinkedIn om zo ons draagvlak te vergroten. We willen onze berichten ook meer op elkaar afstemmen en inzetten op andere social media kanalen. Daarnaast zijn we de website aan het updaten, gaat onze nieuwsbrief in 2024 vaker verschijnen, maar wel in kortere vorm, en wordt er gewerkt aan een nieuwe papieren folder, omdat die voor bepaalde doelgroepen vertrouwder is dan social media en ook in bibliotheken en cafés neergelegd kan worden.”

Als deze randvoorwaarden geregeld zijn, gaat het Wereldvrouwenhuis in 2024 stap voor stap de bovengenoemde doelgroepen benaderen, evenals de huidige – vaak heel trouwe – fondsen en donateurs.

Dikke aanrader

Dorry zou een samenwerking met Wyzer zeker aanraden aan andere stichtingen voor goede doelen, zeker voor kleinere vrijwilligersorganisaties met beperkte capaciteit en chronisch tijdgebrek. “Het heeft bij ons echt dingen in beweging gezet, op een meer systematische manier. Het is bovendien fijn als je de hulp in kunt schakelen van een organisatie van buitenaf, die met een frisse blik naar zaken kijkt.”

 

Relevant aanbod

wmo consulent

Cursus

Cursus de doorbraakmethode

Na afloop van deze cursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met De Doorbraakmethode en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de methode. Je kent het gedachtegoed achter de...

Bekijk cursus

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk

Kennissessies

Kennissessie integraal werken | Hervormingsagenda Jeugd

In deze sessie ontdek je wat de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) kan betekenen om integraal samen te werken. Een belangrijke sleutel tot resultaat om jeugdzorg te...

Bekijk