Onze adviseurs werken voor verschillende opdrachtgevers en hebben elk een eigen expertise. Zo ook Larissa Willemse, Adviseur Sociaal Domein. Ze werkt momenteel o.a. voor de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) waar zij een projectteam vormt met Wyzer adviseurs: Daan Heineke, Heleen Rikkert en Merel Huisman.  Gezamenlijk onderzoeken ze de werkwijze en aanpak rondom jeugdhulp. Het doel is om de lokale teams handvatten te geven om tot een betere werkwijze te komen voor meervoudige en complexe problematiek van jeugdigen en gezinnen.

Benieuwd hoe Larissa dit project aanpakt en ervaart? Lees dan onderstaand artikel!

Wat houdt de opdracht precies in?

Jeugdhulp West-Friesland zit momenteel in een transformatie. Om deze reden willen de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) hun aanpak en werkwijze voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek (multiprobleemgezinnen) verbeteren. Het projectteam onderzoekt de huidige werkwijze, vervolgens geven wij een advies voor deze gemeenten en tot slot implementeren de gemeenten zelf het gegevens advies en de verbeterpunten.

En hoe gaan jullie te werk?

Om een volledig beeld te krijgen van de jeugdhulp gebruiken wij vier onderzoeksmethoden. Ten eerste, beginnen we met een deskresearch en een klantreisonderzoek, ook wel het objectieve gedeelte van het project. Tijdens deze fase van het onderzoek wordt er gekeken naar de theorie. We onderzoeken de beleidsstukken en werkprocessen van de SED-gemeenten en West-Friesland die betrekking hebben op de aanpak van multiprobleemgezinnen. Daarna volgt het subjectieve gedeelte. In deze stap leggen wij interviews met de gezinnen af en stellen we een focusgroep samen met collega’s van de lokale jeugdteams. Met deze vier methoden kunnen wij goed analyseren wat de huidige en wenselijke situatie is.

Tot slot, vatten we de onderzoeken samen en kijken we naar de knelpunten, succesfactoren en verbeterpunten vanuit het perspectief van zowel de jeugdteams als de gezinnen. Door deze naast elkaar te leggen komen we tot een gedegen conclusie waarin alle belangen zijn meegenomen.

Wat maakt dit project zo interessant?

Voor ons als team Advies is het interessant om een afgebakend onderzoeksproject te doen waarin we al samenwerkend in een team diverse expertises aan elkaar koppelen. Dit onderzoek zelf is heel interessant, omdat het een zeer actueel thema bevat. Doordat de problematiek van deze gezinnen meervoudig en complex is, is de hulpverlening dat ook. Je zoekt naar verbeterpunten en oplossingen, maar je moet ook de wettelijke, financiële en beleidsmatige kaders bewaken. Ook heb ik niet eerder voor de SED-gemeenten gewerkt. Het is altijd interessant en uitdagend om een kijkje te nemen in een andere keuken!

Uit welk onderdeel haal je de meeste energie?

Eigenlijk het gehele onderzoek! Ik vind het interessant om onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te combineren. Ik denk dat deze combinatie ook de key-factor is in de transformatie van het Sociaal Domein. De cliënt staat centraal, maar je houdt ook rekening met de verschillende kaders waar je in werkt. Daarnaast spelen objectiviteit en subjectiviteit een grote rol. Je kan het gevoel hebben dat iets werkt, maar blijkt dat ook uit cijfers? Of juist andersom!

Maakt de thuiswerksituatie de uitdaging extra groot?

Ja en nee. De thuiswerksituatie was al van kracht voordat we de opdracht begonnen, dus we hebben hier goed op ingespeeld. Toch merk je ook de nadelen. Ons onderzoek is grotendeels gebaseerd op gesprekken met professionals en gezinnen. Een face-to-face gesprek levert naar mijn mening het beste resultaat op. Dan kan je bijvoorbeeld goed de non-verbale communicatie lezen en het gesprek is natuurlijk ook veel persoonlijker dan een online gesprek.

Hoe gaan jullie als team advies om met de thuiswerksituatie?

Het is en blijft een zoektocht waarin we elke dag weer leren hoe het beter, maar ook leuker kan. Vanuit de leidinggevenden wordt er veel aandacht geschonken aan thuiswerksituatie, wat ontzettend fijn is. Ze denken creatief mee in oplossingen en helpen waar nodig.

Voorheen zaten veel van de adviseurs elke vrijdag op kantoor. Zo konden we elkaar helpen waar nodig en samenwerken aan nieuwe projecten. Hierdoor kreeg je automatisch meer verbondenheid en kon je indien nodig met elkaar sparren. We zoeken elkaar nu veel digitaal op, even via Teams bijkletsen of even bellen. Om het leuk te houden zijn er ook hele leuke activiteiten georganiseerd! Zo heb ik met collega’s onlangs een foute bingo georganiseerd. Zo zien en spreken we elkaar ook buiten de werksituatie, wat naar mijn mening goed is voor het teamgevoel!

Hoe vind je het om bij Wyzer binnen het team advies te werken?

Het is een onwijs mooie club van mensen met verschillende expertises en persoonlijkheden. Juist hierdoor zijn we complementair aan elkaar en ontstaan er mooie resultaten. Persoonlijk vind ik het leuk dat je veel verschillende klussen doet. Zo kan je jezelf snel ontwikkelen in de richting waar je heen wilt. Ook krijgen we veel vrijheid om in actieteams of expertiseteams te werken. We zijn een gedreven club van professionals die graag van betekenis zijn voor de maatschappij. Dit doen we vanuit een intrinsieke motivatie, met een positief kritische blik en groot analytisch vermogen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek verloopt heel goed! We hebben een energiek projectteam en we zetten met z’n allen de schouders eronder. Er zijn al veel onderzoeksresultaten binnen en we kunnen niet wachten op de aankomende bevindingen! We hebben nog een aantal weken om het af te ronden en een mooi adviesrapport te overhandigen. Hopelijk volgen er nog meer van zulke mooie adviesopdrachten, want daar krijgen wij zeker energie van!

Relevant aanbod

Cursus

Cursus schuldhulpverlening voor bewindvoerders

Deelnemers beschikken na het volgen van deze training over de basiskennis over schuldhulpverlening in Nederland. Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Bekijk cursus

Blog

Wachtlijsten in de jeugdzorg: houd je hoofd erbij

De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn lang. Wat betekent dit voor de jeugdprofessional? Adviseur Ronald ten Cate vertelt hoe je daar als jeugdprofessional mee om kunt gaan.

Bekijk

Advies

Gemeenten aan de slag met IZA/SPUK/GALA

De zorg staat onder druk en moet ook in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. Daarom worden er afspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars en moet intensiever worden...

Bekijk