Hervormingsagenda Jeugd – domeinoverstijgend werken

In de Hervormingsagenda Jeugd staan tien grote opgaven die aandacht vragen om de jeugdhulp en het stelsel duurzaam te verbeteren. Eén van deze opgaven gaat over domeinoverstijgend samenwerken en het verbinden van jeugdhulp aan andere domeinen, zoals bestaanszekerheid, ggz en onderwijs. Maar hoe pak je dat aan? Daarover gaat het magazine! 04-07-2024