De morgen van Leander: werken aan toekomstbestendige steden

Steden staan voor grote uitdagingen. Ontdek hoe Leander bestaand stedelijk gebied toekomstbestendig maakt. Van infanteriepionier tot onderzoeker, docent, waterbeheerder en consultant; zijn carrière is bijzonder. Zijn drijfveer onveranderd: iets goeds doen voor de wereld.

Een ander systeem

Leander Ernst (55) is senior consultant Ruimte bij Wyzer. Hij zet zich in om bestaand stedelijk gebied toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om water. “Van oudsher is ons waterbeheer gericht op het afvoeren van water. Maar klimaatverandering vraagt om een andere aanpak.”

“Om niet nog meer overlast van het water te krijgen, moeten we naar een ander systeem. Door water op te slaan als het veel regent en vast te houden tot droge periodes, bijvoorbeeld. Zo kunnen we onszelf beschermen tegen extremen”, vertelt Leander.

Bijzondere achtergrond

Zijn achtergrond is wat typisch. Na zijn vwo begon Leander diverse studies, die hem niet genoeg raakte om deze af te ronden. Hij werd beroepsmilitair bij de Luchtmobiele Brigade. “Daar ben ik weer gaan studeren: milieukunde, met als specialisatie waterbeheer. Ik heb in die tijd bijgedragen aan het ontwikkelen van integraal waterbeheer voor Defensie en heb daar een kwaliteitsprijs gekregen voor mijn werk.”

Carrièrekriebels

Leander is iemand met veel ambitie: kennis opdoen en dat weer inzetten in de praktijk spreekt voor hem. Gedurende zijn carrière kriebelt het dan ook om na een aantal jaar steeds weer ergens anders te kijken. “Ik ben absoluut geen jobhopper, maar een veranderende omgeving en ontwikkeling past bij mij.”

Een ander pad in zijn loopbaan

Dat maakte dat hij na negen jaar Defensie aan de slag ging bij een adviesbureau. “Eerst in het waterbeheer, maar al snel zag ik dat de academy die het bureau had, kon verbeteren. Zo was ik een aantal jaar later coördinator van de academy en ging ik dus opeens de onderwijskant op met mijn loopbaan.”

Opleiding waterbeheer

Leander nam die kennis uiteindelijk weer mee richting de Hogeschool van Rotterdam. “Daar kon ik de bachelor Watermanagement opzetten en lesgeven. En later was ik betrokken bij ontwikkelen van de internationale master River Delta Development. Naast mijn werk heb ik ook een opleiding watermanagement ontwikkeld voor professionals, waar ik nu nog steeds docent ben. Het begon klein, maar nu zijn er honderden mensen opgeleid tot integraal watermanager op hbo en wo niveau.”

 

“Voor duurzame steden is duurzame
ontwikkeling,
beheer en gebruik van
stedelijk gebied nodig.”


Onderzoek doen

Aan de hogeschool ging Leander ook onderzoek doen. Dat leidde tot een succesvolle wetenschappelijke publicatie, waarna hij als onderzoeker betrokken raakte bij Water Sensitive Rotterdam. “Voor duurzame steden is duurzame ontwikkeling, beheer en gebruik van stedelijk gebied nodig. Dat is een enorme verandering, maar in Water Sensitive Rotterdam werd het juist kleinschalig aangevlogen. Beheerders en gebruikers werkten samen om plekken in Rotterdam groen, sociaal en klimaatbestendig te maken en te houden.” Leander raakte overtuigd van de stapsgewijze aanpak en wilde deze zelf in de praktijk brengen en onderzoeken.

Naar de praktijk

De wens om meer in de praktijk te betekenen werd concreet bij de gemeente Raalte. “Als regisseur openbare ruimte kon ik mijn kennis van stedelijk waterbeheer en duurzame stedelijke transformatie combineren. Ik heb rioolbeheer gekoppeld aan klimaatadaptatie en als basis gebruikt voor een opgavegerichte buurtaanpak waarin fysiek en sociaal met elkaar worden verbonden. In die tijd heb ik ook een model kunnen ontwikkelen dat transitieprocessen niet alleen kan beschrijven en verklaren, maar ook kan voorspellen.”

Leren door te doen

“Om bestaand stedelijk gebied toekomstbestendig te maken, is het nodig om de huidige en toekomstige opgaven in dat gebied centraal te stellen. Als je weet waar je met elkaar staat en weet waar je met elkaar naar toe wilt kun je daar stapsgewijs naar toewerken.”

“Dat kan door op een gestructureerde wijze te ontdekken, te innoveren en te leren. Maar mensen en organisaties werken nu niet zo en vinden het moeilijk om die stap te zetten. Sterker, het zetten van die stap is in wezen al een systeemverandering. Dat maakt het werken aan deze transities tegelijkertijd kinderlijk eenvoudig en enorm complex”, aldus Leander

Gouden baan

In zijn zoektocht om zijn kennis en ervaring breder in te gaan zetten kwam Leander terecht bij Wyzer Advies Ruimte. “Alles wat ik in mijn carrière heb gedaan, komt hier bij elkaar. Vanuit mijn inhoudelijke kennis van stedelijk waterbeheer, openbare ruimte en stedelijke transformatie kan ik gemeenten helpen met het toekomstbestendig maken van bestaand stedelijk gebied. En met mijn transitie- en organisatiekennis, onderzoeksmethoden en tools kan ik hen helpen om de organisatorische stappen te zetten die daarvoor nodig zijn.”

“Ook krijg ik de kans om met ervaren collega’s uit verschillende disciplines te leren, te innoveren, te bouwen in de praktijk en daarover te gaan publiceren. En in de Wyzer Academie kan ik mijn kennis doorgeven aan klanten en collega’s.”