Hulp nodig bij een aanvraag voor de brede SPUK?

Wilt u als gemeente gebruik maken van de brede SPUK? Maar heeft u geen tijd om te inventariseren welke onderdelen van toepassing zijn op uw gemeente? Of wilt u hulp bij het opstellen van een integraal plan van aanpak? Dan schiet Wyzer te hulp! 13-01-2023

Onlangs heeft het Rijk de brede SPUK in het leven geroepen om uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Sportakkoord II. Met deze nieuwe manier van financieren komt er veel op gemeenten af, zoals het doen van een aanvraag en het opstellen van een plan van aanpak. Gelukkig is er een ondersteuningsbudget beschikbaar waarmee u als gemeente hulp kunt inschakelen. Wyzer schiet u als gemeente graag te hulp!