Wat is de regeling CDOKE?

In februari 2023 werd bekend dat gemeenten en provincies een uitkering kunnen aanvragen voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. De regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) maakt het mogelijk om mensen aan te nemen of deskundigen in te huren. Daarmee kunnen gemeenten en provincies de organisatie versterken voor de uitvoering van klimaat- en energietaken.

De middelen van de CDOKE zijn inzetbaar voor de loonkosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in een van de volgende sectoren:

  • Gebouwde omgeving
  • Elektriciteit
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Overig klimaat- en energiebeleid

Bij bekendmaking van de regeling was deze voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Begin oktober werd bekend dat gemeenten deze middelen structureel mogen inzetten.

Structurele inzet CDOKE-regeling

In 2023 hebben gemeenten miljoenen gekregen om met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid aan de slag te gaan. Het tijdelijke karakter van de regeling (2023-2025) belemmerde een structurele versterking van de organisatie. Aan de vraag van gemeenten om een structureel perspectief te bieden, is nu gehoor gegeven. Gemeenten mogen het bedrag dat zij in 2023 ontvangen structureel in de begroting opnemen. Met het rijk zijn afspraken gemaakt die zekerheid over de uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden bieden voor de periode vanaf 2026 tot 2030. Dat maakt het voor gemeenten mogelijk om mensen in dienst te nemen. Daarnaast kunnen zij de gelden nog altijd inzetten voor tijdelijke capaciteit.

Relevant aanbod

Cursus

Basiscursus Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) voor juristen

Aan het einde van de cursus ben je op de hoogte van de basis van de Awb en weet je waar je de verschillende onderwerpen kan vinden in de Awb....

Bekijk cursus

Kennissessies

Kennissessie duurzame stedelijke transformatie

In 2025 moeten de lidstaten van de EU klimaatneutraal zijn. Hoe gaan we steden, die daarin een belangrijk rol spelen, verduurzamen? Daarover gaat deze kennissessie!

Bekijk

Podcast

Podcast Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 definitief in. In deze gezamenlijke podcast van Future Communication en Wyzer bespreken Wilfried de Jong, Piter Reitsma en Wout Dekker de invloed van...

Bekijk