Wat is de regeling CDOKE?

In februari 2023 werd bekend dat gemeenten en provincies een uitkering kunnen aanvragen voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. De regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) maakt het mogelijk om mensen aan te nemen of deskundigen in te huren. Daarmee kunnen gemeenten en provincies de organisatie versterken voor de uitvoering van klimaat- en energietaken.

De middelen van de CDOKE zijn inzetbaar voor de loonkosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in een van de volgende sectoren:

  • Gebouwde omgeving
  • Elektriciteit
  • Mobiliteit
  • Industrie
  • Overig klimaat- en energiebeleid

Bij bekendmaking van de regeling was deze voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Begin oktober werd bekend dat gemeenten deze middelen structureel mogen inzetten.

Structurele inzet CDOKE-regeling

In 2023 hebben gemeenten miljoenen gekregen om met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid aan de slag te gaan. Het tijdelijke karakter van de regeling (2023-2025) belemmerde een structurele versterking van de organisatie. Aan de vraag van gemeenten om een structureel perspectief te bieden, is nu gehoor gegeven. Gemeenten mogen het bedrag dat zij in 2023 ontvangen structureel in de begroting opnemen. Met het rijk zijn afspraken gemaakt die zekerheid over de uitvoeringsmiddelen voor decentrale overheden bieden voor de periode vanaf 2026 tot 2030. Dat maakt het voor gemeenten mogelijk om mensen in dienst te nemen. Daarnaast kunnen zij de gelden nog altijd inzetten voor tijdelijke capaciteit.

Relevant aanbod

kcc omgevingswet

Cursus

Erfgoed binnen de Omgevingswet

Na deze training kom je goed beslagen ten ijs over de wetgeving rondom cultureel erfgoed.

Bekijk cursus

Interviews

Omgevingswet: voldoende potentie, maar wel nog even wennen

De Omgevingswet is op 1 januari van dit jaar eindelijk in werking getreden en brengt 26 wetten en honderden regels samen in één wet. Toch is het de vraag welke...

Bekijk interview

Advies

Vergrijzing en de krappe woningmarkt: meer integraal denken en betere samenwerking vereist

Waar en hoe moeten ouderen in de toekomst wonen? Het is een belangrijke vraag nu Nederland in rap tempo vergrijst en de druk op de woningmarkt ongekend hoog is. De...

Bekijk