Aanleiding  

Francis Jongmans, netwerkmanager beleid en beheer openbare ruimte en integrale veiligheid bij gemeente Vijfheerenlanden én ambtenaar met meer dan 30 jaar ervaring binnen gemeentelijke organisaties, benadrukt het veranderende karakter van de arbeidsmarkt. Voorheen werden mensen zonder gemeentelijke ervaring vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek, maar je ziet dat dat nu wel gebeurt. Hoewel de vakinhoudelijke kennis van nieuwe collega’s zonder gemeentelijke ervaring vaak goed aansluit, duurt het vaak even voordat ze de werking van de gemeente, de gemeenteraad en het politieke proces volledig begrijpen.” Om hen een zachtere landing te geven binnen de organisatie, ging Jongmans op zoek naar een partij die een tweedaagse maatwerkopleiding kon ontwikkelen. Zo kwam ze bij Wyzer academie terecht. 

Voorheen werden mensen zonder gemeentelijke ervaring vaak niet eens uitgenodigd voor een gesprek, maar je ziet dat dat nu wel gebeurt. Hoewel de vakinhoudelijke kennis van nieuwe collega’s zonder gemeentelijke ervaring vaak goed aansluit, duurt het vaak even voordat ze de werking van de gemeente, de gemeenteraad en het politieke proces volledig begrijpen.”

Inhoud van de opleiding 

De introductiecursus behandelt onderwerpen zoals de gemeentelijke organisatie, de positie van gemeenten ten opzichte van elkaar, een inleiding in de gemeentepolitiek en de werking van een gemeente. Ook worden de begrotingscyclus en beleidscyclus besproken, waarbij het verschil met commerciële organisaties wordt benadrukt. Een belangrijk aspect volgens Jongmans is dat ambtenaren rapporteren aan de gemeenteraad, die beleidsdoelen vaststelt voor een periode van vier jaar. “Ambtenaren leggen verantwoording af aan de raad over behaalde resultaten en uitgaven. Daarnaast komen communicatie, media, bewustwording en wet- en regelgeving, inclusief bestuursrecht en lokale verordeningen, aan bod tijdens de training.” 

Een docent met veel praktijkervaring 

De docenten van Wyzer academie beschikken allen over praktijkervaring om opleidingen en cursussen tot een succes te maken. Jongmans is enthousiast over de kwaliteit van lesgeven: “Alles valt of staat met de trainer die de cursus geeft. In dit geval had de trainer ervaring als bestuurder, gemeenteraadslid en ambtenaar. De ervaring en expertise van de trainer spelen een grote rol in de interactie met cursisten en het overbrengen van de inhoud.” 

“De feedback van deelnemers benadrukt het belang van persoonlijke presentatie en de interactie met andere cursisten. Ze vonden dat er een fijne afwisseling was van onderwerpen en werkvormen en de cursus werd als zeer leerzaam ervaren. Het niveau van de cursus sloot voor sommige deelnemers beter aan dan bij andere, en dit zal in de toekomst worden meegenomen bij het vormen van groepen.” 

Positieve resultaten 

“De basisopleiding voor gemeenteambtenaren heeft positieve resultaten opgeleverd”, aldus Jongmans. “Nieuwe medewerkers zijn sneller inzetbaar en hebben minder vragen, omdat ze al beschikken over de benodigde basiskennis. Het inwerkproces verloopt efficiënter, waardoor ze eerder taken kunnen oppakken. De cursus heeft aan onze verwachtingen voldaan en is in ieder geval dit jaar een essentieel onderdeel van het onboardingsproces voor medewerkers die nog geen gemeente-ervaring hebben. 

Nieuwe medewerkers zijn sneller inzetbaar en hebben minder vragen, omdat ze door de opleiding al beschikken over de benodigde basiskennis. Het inwerkproces verloopt efficiënter, waardoor ze eerder taken kunnen oppakken.