Woon-zorg analyse

De woningnood is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. En al helemaal in combinatie met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de transformatie van de Maatschappelijke Opvang. Als gemeente wil je dat er voldoende passende woningen voor álle inwoners zijn. Wat is de situatie in jouw gemeente? En welke oplossingen passen daarbij? 07-12-2021

De krantenkoppen staan er vol mee: de woningnood. Het is een landelijk probleem en een van de grootste en meest actuele uitdaging. In combinatie met de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en de transformatie van de Maatschappelijke Opvang, zorgt dit voor een dubbel zo zware opgave. De druk op het (passend) wonen in de wijk voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid wordt steeds groter, maar:

  • hoe groot is deze opgave?
  • Hoeveel woningen zijn er per gemeente(n) nodig?
  • Hoe zien deze woningen eruit?
  • Zijn er in deze krappe woningmarkt ook alternatieve oplossingsrichtingen voor het vergroten van de woningvoorraad?