Maatschappelijke begeleiding statushouders

Met de komst van de nieuwe Wet Inburgering komt de verantwoordelijkheid voor een geslaagd inburgeringstraject voor een belangrijk deel bij de gemeenten te liggen. Voor gemeenten is het belangrijk dat statushouders zelfredzame burgers worden die kunnen participeren in de samenleving. Maar hoe zorg je hiervoor? Je leest het in onderstaand artikel!