De Binnenvest wint met Wyzer alle aanbestedingen

Stichting De Binnenvest schakelde Wyzer in voor advies en ondersteuning bij aanbestedingsprocedures in het kader van de decentralisatie van maatschappelijke zorg. En met succes! Lees hoe Paul Kuyper de samenwerking heeft ervaren. 20-02-2024

Leiden droeg tot voor kort als centrumgemeente zorg voor de financiering van maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen en beschermd wonen voor kwetsbare doelgroepen in de regio. Vanaf 2023 zijn gemeenten in de Holland Rijnland regio zelf verantwoordelijk voor het organiseren en inkopen van de maatschappelijke zorg, vooruitlopend op de landelijke decentralisatie van de maatschappelijke zorg.

Maatschappelijke zorg

De Binnenvest is één van de partijen die die maatschappelijke zorg biedt in deze regio. Dat doet de stichting voor zo’n 1500 unieke cliënten in de regio met ruim 200 professionals en 70 vrijwilligers. “Hierbij wordt er intensief samengewerkt met tal van instellingen, gemeenten, maatschappelijk werk, schuldhulpverleningsbureaus, de GGZ en woningbouwverenigingen. Ons motto is: ‘Niemand hoeft aan de kant te staan”, vertelt Paul Kuyper, voormalig verpleegkundige en momenteel Manager Zorgverkoop en Zorgontwikkeling bij De Binnenvest. Zijn afdeling bestaat uit acht personen die zich voornamelijk bezig houden met salesactiviteiten en zorgontwikkeling. Maar ook de methodiekcoaches – er wordt gewerkt volgens de methodiek Krachtwerk – zitten bij hem op de afdeling.

Behoefte aan gedegen interimmer

In 2021 werden in Holland Rijnland al de nodige voorbereidingen getroffen in aanloop naar de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. Omdat gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor het organiseren van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, moesten er aanbestedingsprocedures worden gestart voor de inkoop van die zorg. Dit zorgde voor een gigantische hoeveelheid werk, niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de betrokken instellingen. “Er gaat heel veel tijd en energie zitten in het doorlopen van aanbestedingsprocedures. De impact voor mijn afdeling was enorm. Tijdens de start van de aanbestedingsrondes ging ook nog één van mijn beleidsadviseurs met zwangerschapsverlof. Toen hebben we besloten dat we een gedegen interim beleidsadviseur nodig hadden.”

 

“Profesioneel, zeer ervaren en snel
een integraal onderdeel van ons team”

 

Na een selectieprocedure viel de keuze op Wyzer – waar andere afdelingen van De Binnenvest al positieve ervaringen mee hadden – en in het bijzonder op Senior Adviseur Daan Heineke. Daan is een zeer ervaren adviseur in het Sociaal Domein, die al ruim 15 jaar actief is voor Wyzer. “Ik was erg onder de indruk van zijn cv. Daan opereert graag op het snijvlak van beleid en praktijk en is een expert op het gebied Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Hij heeft al diverse gemeenten geadviseerd en ondersteund op dit vlak. Daan had te kennen gegeven dat hij graag eens aan de andere kant van het spectrum, dus aan de zorgaanbiederskant, mee wilde draaien. Die kans wilden wij hem graag bieden.”

Integraal onderdeel van het team

Vanwege zijn uitgebreide ervaring aan de kant van gemeenten als het gaat om maatschappelijke zorg was hij een zeer waardevolle aanvulling van het team, benadrukt Paul. “Daan is enorm betrokken, altijd bereid om een stapje extra te zetten en hij beschikt over een schat aan kennis en ervaring. Zijn analytische skills zijn sterk ontwikkeld, hij kan complexe vraagstukken goed aanpakken en hij werkt goed samen. Bovendien had hij in no-time een plekje veroverd binnen ons team. Het voelde al snel alsof hij één van ons was.”

Daan houdt zich bij klanten bezig met beleidsadvisering, methodiekontwikkeling, samenwerking tussen professionals en organisaties, visieontwikkeling en onderzoek en evaluatie. Bij De Binnenvest hield hij zich vooral bezig met advies en ondersteuning bij de aanbestedingsprocedures. Daan stond De Binnenvest vanaf het najaar van 2021 fulltime bij. Toen het zwangerschapsverlof van degene die hij verving was afgelopen, bleef hij nog twee dagen in de week aan tot eind 2023. “Dat was heel fijn, ter overbrugging”, aldus Paul. Uiteindelijk werden alle aanbestedingsprocedures waarop werd ingeschreven door De Binnenvest gewonnen. “Dat is natuurlijk niet alleen de verdienste van Daan, maar hij heeft hier zeker een waardevolle bijdrage aan geleverd.”

Bouwen aan nieuwe werkelijkheid

De contracten die na de gunning zijn afgesproken hebben een looptijd van vier jaar, met verschillende opties voor verlenging. “Na de hectische periode die achter ons ligt, zijn we nu aan het bouwen aan de nieuwe werkelijkheid. We hebben nu niet meer te maken met één centrumgemeente, maar met drie subregio’s waar we contracten hebben lopen. Het is er niet eenvoudiger op geworden. Zeker als je kijkt naar de bedrijfsvoering. Ieder contract heeft zo z’n eigenaardigheden.”

Paul zou graag in de toekomst meer gebruik maken van Daans expertise. “Ik wil bijvoorbeeld nog wel samen met hem kijken naar welke winst mijn afdeling kan behalen als het gaat om het opstellen en schrijven van beleidsdocumenten. Wie weet zien we Daan in toekomst terug bij De Binnenvest.”