Op dit moment is elke gemeente druk bezig met de voorbereidingen op de inburgeringswet. Er zijn aanbestedingen uitgeschreven en gegund. Afspraken worden gemaakt met taalaanbieders en men onderzoekt hoe participatie vorm te geven naast de inburgering. Als Wyzer zijn wij ook druk bezig met het opleiden van uitvoerders die de nieuwe wet gaan uitvoeren. Daarnaast organiseren we sessies met beleidsafdelingen en uitvoerders waarin we de prioriteiten bepalen van randvoorwaarden die nodig zijn voor de nieuwe aanpak.

Regievoering

Een belangrijke rol bij de nieuwe inburgeringswet is voor de regievoerder weggelegd. Deze rol zal onmisbaar zijn in het goed organiseren en behalen van resultaten. Een spin in het web voor inburgeraar, maar ook voor de ketenpartners die ook met én voor de inburgeraar aan het werk zijn. Gemeenten moeten goed nadenken over de invulling van de rol van de regievoerder en zijn positie. Hierbij horen beslissingen over aan welke touwtjes de regievoerder kan en mag trekken en op welke manier de zichtbaarheid van de regievoerder vergroot kan worden.

Wat als het tegenvalt?

Natuurlijk kent de nieuwe wet elementen om aan handhaving te doen. Boetes kunnen opgelegd worden als een bepaalde inspanning niet wordt geleverd. Aan de andere kant bestaan er opties om het persoonlijk plan van de inburgeraar te evalueren en bij te stellen waar nodig. Ook bestaan er mogelijkheden om het gehele plan over een andere boeg te gooien en te wisselen van leerroute. Een goed zicht, dit is ook de rol van de regievoerder, op de voortgang van de inburgeraar is dan ook van groot belang. Gemeenten moeten onderzoeken welke informatie nodig is om goed bij te sturen, ook bijvoorbeeld van taalaanbieders, zodat zij echt goed weten waar de inburgeraar staat.

Te bepalen doelen en eindtermen

Het duidelijkste doel van de nieuwe Wet inburgering is het behalen van het diploma of certificaat. De vraag is alleen of iemand dan wel echt ingeburgerd is. De gemeente zou breder kunnen kijken naar wanneer iemand écht ingeburgerd is en wat daar voor nodig is. Een goed voorbeeld hierbij is de Module Arbeidsmarkt en Participatie. De gemeente geeft dit vorm en vult dit in, maar de gemeente bepaalt ook wanneer deze module succesvol is afgerond. Wij adviseren gemeenten duidelijke einddoelen te stellen aan deze module en vragen te beantwoorden als: wat moet de inburgeraar kunnen en kennen na afronding van deze module? Daarnaast kunnen gemeenten ook vergelijkbare doelen stellen voor bij de evaluatiemomenten. Zo wordt inzichtelijk waarop gemeenten moeten bijsturen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het betrekken van de buurt bij de inburgering. Is iemand ingeburgerd als hij zijn diploma heeft behaald? Of is iemand pas ingeburgerd als hij echt zijn plek in onze samenleving heeft gevonden?

Heb jij als gemeente behoefte aan extra kennis op het gebied van de nieuwe Wet inburgering?

Dan ben je bij Wyzer aan het juiste adres. We bieden een incompany opleiding aan speciaal voor uitvoerders die bestaat uit meerdere modules. Wil je meer weten over opleiding of gebruik maken van een deel van de modules? Neem dan contact met ons op!

Relevant aanbod

Cursus

Training Impactvolle stoornissen bij (jonge) kinderen

Na afloop van deze training beschik je over (praktijkgerichte) kennis en inzicht over impactvolle stoornissen. Kennis over hoe deze stoornissen te herkennen, ze tot stand komen, hoe je hiermee om...

Bekijk cursus

Interviews

Opleiding Consulent Inkomen biedt zij-instromers stevig fundament

Bij de Gemeente Leeuwarden is onlangs voor de derde keer een groep zij-instromers aan een nieuwe carrière begonnen als Consulent Inkomen. Na een intensief traject van tien maanden zijn zij...

Bekijk interview

Interviews

Opleidingsprogramma helpt Gemeente Dronten inwoners meer centraal te stellen

Dit voorjaar is de Gemeente Dronten begonnen met het opleidingsprogramma ‘Methodisch maatwerk Sociaal Domein’ van Wyzer Academie. Doel? De inwoner meer centraal stellen met een mensgerichte aanpak. Dit vergt een...

Bekijk interview