Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kregen alle gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Dit plan bestaat uit de gemeentelijke verordeningen, de gemeentelijke bestemmingsplannen en de bruidsschat vanuit het rijk. Uiteindelijk moeten alle gemeenten voor 2032 een integraal omgevingsplan hebben opgesteld, dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Er is dus nog veel tijd om dit op te stellen, maar toch is het goed om overzicht over de totale transitieperiode te krijgen en de transitie in stappen in te delen.

Transitieplan Omgevingsplan

Om dit overzicht te krijgen stellen veel gemeenten een Transitieplan Omgevingsplan op. In een gezamenlijk proces wordt dan binnen de gemeente nagedacht over de periode tot aan de oplevering van het Integrale Omgevingsplan. Als additioneel voordeel zorgt het opstellen van zo’n plan voor duidelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie en voor het bestuur en de raad. Ook stakeholders in de gemeente krijgen met het plan meer duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten.

Maar hoe zorg je er voor dat het een volledig plan is waarin alle aspecten worden meegenomen? En hoe stel je het plan op in de geest van de Omgevingswet? Wordt er bijvoorbeeld goed invulling gegeven aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties? Uiteraard moet het plan ook realistisch zijn en uitvoerbaar. Al met al nog best een klus om een goed plan op te stellen.

Focus op integraliteit

Wilfried de Jong en Piter Reitsma, beide senior adviseur bij Wyzer, adviseren diverse gemeenten over de Omgevingswet en het omgevingsplan. Eerder maakten zij daarover al een podcast. Piter Reitsma: “We zien dat de gewenste integraliteit die vanuit de Omgevingswet wordt aangejaagd, juist ook voor het omgevingsplan van groot belang is. Juist die integraliteit weten wij, met onze ruime ervaring, een plek te geven in het transitieplan voor het omgevingsplan. Daarin zit echt onze onderscheidende waarde.” “Door die ruime ervaring met de Omgevingswet en het omgevingsplan kunnen we goed aansluiten bij het proces dat de gemeenten doorlopen en ze echt een stap verder op weg helpen”, vult Wilfried de Jong aan.

Relevant aanbod

Cursus

Cursus Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) voor toezichthouders

Aan het einde van de cursus ben je op de hoogte van jouw wettelijke bevoegdheden en de laatste juridische actualiteiten die van invloed zijn op het werk als toezichthouder. En...

Bekijk cursus

Nieuws & artikelen

Aanpak Natuurvriendelijk Isoleren van start

"Heel Nederland moet werken aan een soorten managementplan”, schrijft Hugo de Jonge op 22 december. Met het broedseizoen in aantocht betekent dit dat gemeenten die een ontheffing hebben mogen natuurvriendelijk...

Bekijk artikel

Kennissessies

Kennissessie duurzame stedelijke transformatie

In 2025 moeten de lidstaten van de EU klimaatneutraal zijn. Hoe gaan we steden, die daarin een belangrijk rol spelen, verduurzamen? Daarover gaat deze kennissessie!

Bekijk