Klik hier voor de nieuwsbrief van de Wyzer Academie juni 2021. Onderwerpen die aan bod komen zijn: interview Karin Berends (directeur Wyzer), actualiteiten Participatiewet, Burgerparticipatie en de Omgevingswet en tot slot de toename en aanpak van de jeugdwerkloosheid.