Hoewel een deel van de wetswijzigingen zijn uitgesteld door de coronacrisis, zijn er ook belangrijke wijzigingen wél in gegaan met ingang van 1 januari 2021. Ook vertellen we je meer over de wijzigingen die de komende tijd nog op de planning staan. Wil je weten welke wijzigingen vanaf dit nieuwe jaar in zijn gegaan? Lees dan verder voor een overzicht van de belangrijkste actualiteiten rondom de Participatiewet.

#1 wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Vorig jaar stemde de Eerste kamer in met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening. Deze is op 1 januari 2021 is ingegaan. Deze wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Dit helpt gemeenten om mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en schuldhulpverlening aan te bieden. De gemeente Amsterdam is één van de gemeenten die vroegsignalering al langer succesvol toepast. De gemiddelde schuld van inwoners in een schuldhulpverleningstraject is daar een stuk lager dan het landelijk gemiddelde (26.000 in plaats van 42.000 euro).

#2 wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Ook de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is op 1 januari 2021 ingetreden. De wet heeft als doel om mensen met schulden beter te ondersteunen. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven (bijvoorbeeld voor huur en boodschappen). De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder en eenvoudiger (zie ook: https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/). Beslagleggende partijen zijn op deze manier beter op de hoogte van elkaars beslagen. Zo wordt voorkomen dat mensen met schulden maandelijks meer moeten aflossen dan ze eigenlijk kunnen en verder in de problemen raken.

Wil je meer weten over de actualiteiten in het Sociaal Domein?

De Wyzer Academie geeft regelmatig actualiteitentrainingen voor professionals die werkzaam zijn in het Sociaal Domein. Zowel op het gebied van de Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet. Benieuwd welke trainingen binnenkort op de planning staan? Bekijk dan onze opleidingsagenda en meld je aan voor één van onze online trainingen, waarmee jij binnen de kortste keren weer helemaal up-to-date bent!

Relevant aanbod

Cursus

Training Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet

Kennis van Verbindend Gezag& Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen Een einde maken aan geweldddadig of destructief gedrag zonder dat dit tot escalatie leidt De verbinding herstellen...

Bekijk cursus
Adviseur Jannah

Interviews

Werken als adviseur bij Wyzer: Jannah aan het woord

Jannah werkt als adviseur bij Wyzer aan verschillende opdrachten en projecten voor de (lokale) overheid. Ze vertelt je meer over haar rol als adviseur bij Wyzer én wat het werken...

Bekijk interview

Interviews

Mens centraal: zo doet Amsterdam dat

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil de balans terugbrengen in de Participatiewet. Door de mens centraal te stellen, meer ruimte te maken voor maatwerk en uit te gaan van...

Bekijk interview

Hoi, ik ben Alma. Kan ik je ergens mee helpen?