Jarenlang werkte Els bij diverse gemeenten in diverse functies binnen het sociaal domein. “Sinds 2015 is er veel veranderd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeudgwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ligt bij de gemeenten. Dat vraagt veel van de professionals in het sociaal domein. Tegelijk biedt dit kansen om de inwoner echt centraal te stellen.”

Inwoner centraal

“Dat doe je door niet puur naar wet- en regelgeving te kijken, maar echt te kijken naar de situatie van die persoon. Waar een inwoner vragen heeft over opgroeien en opvoeden kunnen er ook zorgen zijn over de financiële situatie. Wanneer een inwoner in geldnood zit, kunnen er andere problemen spelen die niet direct zichtbaar zijn. Door door te vragen kun je echt tot de kern van de vraag komen en meer voor de inwoner betekenen. Zo zet je niet de vraag, maar de inwoner centraal.”

Juiste kennis en vaardigheden

“Dat vereist wel dat je als professional de juiste kennis en vaardigheden hebt om dit te doen”, vervolgt Els. “Niet alleen in gesprekken met inwoners, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. Je moet weten wat er speelt en de samenwerking kunnen opzoeken. Wyzer Academie zet hier vol op in. We zorgen dat je als professional stevig in je schoenen staat, altijd over up-to-date kennis beschikt en overstijgend kunt denken en handelen.”

Doorbraakmethode

Maatwerk makkelijk maken, dat is wat de Doorbraakmethode doet. Het is een beproefde manier van werken langs steeds dezelfde zes processtappen, waarmee de professional makkelijk en onderbouwd maatwerk kan leveren in het sociaal domein. De Doorbraakmethode en bijbehorende instrumenten – de digitale Doorbraaktool, de Leeromgeving en het Grote Doorbraakboek – is ontwikkeld door het Instituut voor Publieke Waarden.

“Om de mens echt centraal te stellen moet je soms van de gebaande paden af durven stappen”, zegt Els. “Dat vereist best wat lef. De Doorbraakmethode kan daar goed bij helpen. Wyzer Academie is sinds 2023 de exclusieve opleider in deze methode.”

Meedoen in de samenleving

“Vanuit Wyzer Academie dragen we bij aan een sterke samenleving voor iedereen, dat is ons doel. Binnen het sociaal domein betekent dit een toegang voor inwoners tot voorzieningen, maar bovenal mee kunnen doen in de samenleving.”

Relevant aanbod

Nieuws & artikelen

Wyzer Academie steunt Malawi Project

Een team van 20 Happy Rebels vanuit diverse PowerHouses van House of HR reist in mei naar Malawi om daar samen met Habitat for Humanity huizen te bouwen. Vanuit Wyzer...

Bekijk artikel
Vacature Adviseur Onderwijshuisvesting

Nieuws & artikelen

Woningaanpassingen steeds vaker complex

Wmo consulenten komen steeds vaker complexe vraagstukken tegen bij woningaanpassingen. Dat is deels te wijten aan de vergrijzing in Nederland, maar is zeker niet de enige reden. Milou van der...

Bekijk artikel