Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Van professionals in het sociaal domein wordt veel gevraagd. Een aspect dat daarbij prominent een rol speelt, is de integrale benadering. Hierbij kunnen mensen met een belemmering worden ondersteund vanuit diverse wetten zoals de Participatiewet (PW), de wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS), de wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet (JW). Dit is direct ook een van de belangrijkste gedachten voor de wetgever om gemeenten deze verantwoordelijkheid te geven. Het werken aan een integraal plan waarbij de ondersteuning op maat wordt geleverd, hoort een van de uitgangspunten in het sociaal domein te zijn. Voor jou als professional is het van belang om kennis te hebben over de mogelijkheden, de doelgroepen en de voorzieningen van deze wetten. Deze cursus geeft jou als deelnemer deze kennis en inzichten.

Programma

Tijdens de cursus neem je de doelstellingen en inhoud van de PW, de WGS, de Wmo 2015 en de JW door. Daarnaast verken je de dwarsverbanden tussen deze wetten.

Bij alle drie de wetten komen de volgende thema’s aan de orde:

 • De kernbegrippen;
 • De doelgroepen van de wet;
 • Op welke wijze het recht kan ontstaan en wanneer er geen recht is;
 • De wijze van afhandelen van de aanvraag;
 • De beschikbare voorzieningen (bijvoorbeeld inkomensondersteuning, hulp bij het huishouden, begeleiding, jeugdhulp, vrij toegankelijke voorzieningen);
 • De mogelijke instrumenten (bijvoorbeeld subsidies, PGB’s, zelfredzaamheid, groepsgewijze aanpak;
 • De doorwerking van het bestuursrecht in de verschillende wetten.

Daarnaast kijken we naar de dwarsverbanden tussen de verschillende wetten en naar de consequenties in de praktijk. Denk hierbij aan:

 • De prioritering en de volgorde van de inzet van voorzieningen;
 • Multiproblematiek en het maken van uitzonderingen op wettelijke en/of lokale voorschriften;
 • Regievoering;
 • De druk op het familie- en relatienetwerk van betrokkene;
 • Gevolgen van de inzet van voorzieningen op basis van de ene wet voor het recht op voorzieningen op basis van een andere wet (bijvoorbeeld bijzondere bijstand versus eigen bijdrage, arbeidsinschakeling versus therapie, verlaging bijstand wegens schending verplichting versus schuldenproblematiek etc.);
 • Omgaan met fraudesignalen;
 • De geheimhoudingsplicht versus informatieverplichtingen in de drie wetten;

Doelgroep

De Basiscursus integrale benadering sociaal domein is bestemd voor professionals in de eerste linie van het sociaal domein, die hun kennis willen verbreden om een integrale aanpak te kunnen realiseren.

Deze cursus bestaat uit twee dagen.

Resultaat

Na afloop van de cursus ken je de basisvoorwaarden van de wetten in het sociaal domein. Je bent bewustgemaakt van de belangen van het integraal werken, je kent de overlappingen van de wetten, maar weet ook waar de scheidslijnen zitten. Door het volgen van de cursus leer je om integraal naar een casus te kijken. Je weet op welke manier en met inzet van welke zorg en ondersteuning je komt tot een goed op elkaar afgestemd integraal plan.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Basiscursus integrale benadering sociaal domein bedraagt € 990,00

Locatie & Data

 • Woensdag 15 mei 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 15 mei 2024
  2. Woensdag 22 mei 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 11.036

Opleidingsagenda

 1. Basiscursus integrale benadering sociaal domein Woensdag 15 mei 2024
  Alle lesdagen tonen
  1. Woensdag 15 mei 2024
  2. Woensdag 22 mei 2024
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 990,00 Inschrijven