Thema: Trainingen attitude & vaardigheden

19.029 Training familie- en netwerkparticipatie

19.019 Training train-de-trainer

19.005 Training werkgeversbenadering

99.031 Training outreachend werken

99.030 Training duurzaam en vitaal verzuimmanagement

99.004 Training omgaan met emotie en agressie

70.051 Starterscursus Omgevingsrecht

19.022 Training motiverende gespreksvoering (zelfsturing)

19.013 Workshop mediationvaardigheden en pre-mediation

19.027 Training vraagverheldering voor professionals binnen het sociale domein