Thema: Bestuursrecht & Beleid

90.008 Cursus klantgerichte klachtbehandeling voor overheden

60.008 Cursus beleid maken, beleid schrijven

60.017 Training ambtelijk horen in het kader van bezwaar

60.004 Cursus medewerker bezwaar en beroep