Thema’s binnen de Wmo

De Wmo is een essentieel stuk wetgeving in Nederland dat tot doel heeft om burgers te ondersteunen bij het behouden van hun zelfstandigheid en participatie in de maatschappij. Binnen de Wmo zijn er verschillende thema’s die van groot belang zijn voor zowel burgers als gemeenten. Zo richt de Wmo zich op zelfredzaamheid, participatie, maatwerk, eigen regie, mantelzorg, vrijwilligerswerk, toegankelijkheid, inclusie, preventie en gezondheid. Deze thema’s stimuleren zelfstandigheid en volledige deelname aan de samenleving, waarbij individuele behoeften centraal staan. Toegankelijkheid, zowel fysiek als sociaal, is een prioriteit om gelijke kansen te waarborgen.

Aankomende cursussen

Cursussen die snel bij ons beginnen

Cursus omgaan met verslavingsproblematiek

 • Utrecht & BCN
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Training Conflicthantering

 • Utrecht & Rosmalen & BCN
 • Trainingen attitude & vaardigheden & WMO & Zorg
 • Verdieping
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping

 • BCN & Rosmalen & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

Training Crimineel gedrag verklaard!

 • BCN & Utrecht
 • WMO & Zorg
 • Introductie
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

CEDEO-erkend en
CRKBO geregistreerd

Dat onze opleidingen, cursussen en trainingen gewaardeerd worden blijkt uit onze CEDEO-erkenning, een maatstaf voor klanttevredenheid. Het meest recente onderzoek van CEDEO geeft aan dat maar liefst 99,7% van onze klanten zeer tevreden is over onze dienstverlening. Naast CEDEO erkend zijn wij ook een CRKBO geregisterde instelling. Dit betekent dat wij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wij zijn daarmee ook vrijgesteld van btw ingevolge periodieke audits door het CRKBO.