Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training beroepsethiek (basis- en verdieping)

wmo consulent
 • Amersfoort
 • Verdieping
 • WMO & Zorg
 • Accreditatie
 • 495
 • 2 dagen

Sinds 2015 moet je als jeugd- en gezinsprofessional geregistreerd zijn bij het SKJ. Hiermee verbind je je als professional aan de beroepscode en aan het daarbij behorende tuchtrecht. De beroepscode bevat artikelen waarin de normen zijn vastgelegd die jou als professional houvast geven als je met moeilijke dilemmas te maken krijgt. In 2022 is de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional vervangen door de beroepscode voor professionals in sociaal werk (https://www.bpsw.nl/publicaties/beroepscode-professionals-in-sociaal-werk/). Tezamen met de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en de handvatten die in de tuchtrechtspraak zijn vastgelegd vormen zij de basis voor het handelen van de jeugd- en gezinsprofessional.

In deze interactieve training leert de jeugdprofessional de beroepscode en de richtlijnen beter kennen en te gebruiken. De professionals worden uitgedaagd om na te denken over welke waarden hij/zij belangrijk vindt bij de uitoefening van het vak. De professionals leren met elkaar te spreken over de waarden van hun vak en de normen die daaruit voortvloeien. Ze gaan aan de slag met dilemmas uit de eigen werkpraktijk en die van collegas. Zo raken ze vertrouwd met het toepassen van de beroepswaarden en -normen in hun werk en krijgen zij meer inzicht in het vormgeven van hun professionele autonomie. De professionals krijgen een concrete methode aangereikt voor het spreken over ethische dilemmas en oefenen daarmee zodat ze die ook kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Ook wordt in de training aandacht besteed aan het tuchtrecht. De professionals krijgen meer informatie over de procedure en maken kennis met beslissingen van het College van Toezicht en het College van Beroep van het SKJ in tuchtzaken.

Praktisch
De training bestaat uit 2 dagdelen die na elkaar plaatsvinden. Tussen het eerste en het tweede dagdeel zit minimaal 1 week. Het certificaat wordt aan de deelnemers verstrekt als zij beide dagdelen volledig aanwezig zijn geweest, de opdrachten ter voorbereiding van dagdeel 1 en dagdeel 2 en de reflectieopdracht zijn beoordeeld met een voldoende.

Programma

Voorbereiding (2 uur):
De professionals moeten ter voorbereiding op het eerste dagdeel 2 hoofdstukken lezen uit het boekje Even stilstaan beroepsethiek in de jeugdzorg van Mariëtte van den Hoven en Jos Kole (red.), uitgeverij SWP Amsterdam, 2015. Het betreft de hoofdstukken Wat is beroepsethiek en Professionaliteit – een onvermijdelijk ethisch thema.

Dagdeel 1 (4 uur)
In dit dagdeel staan de volgende onderwerpen centraal:
-Kennismaking
-Oefening ter verkenning van de competenties van een goed jeugdprofessional:
ØWelke eigenschappen bezit een goed hulpverlener?
ØWelke waarden herkent een professional hierin?
ØWelke normen uit de beroepscode kan een professional uit de competenties afleiden?
ØWelke waarden en normen vindt de professional zelf belangrijk en waarom?
Na deze oefening wordt een mindmap van de normen uit de beroepscode uitgedeeld. De normen van de beroepscode zijn gerangschikt op basis van de kernwaarden die in de code zijn neergelegd.
-Kennismaking met dilemmas uit de praktijk. Hierbij is aandacht voor de verschillende soorten dilemmas: ethisch, juridisch en methodische dilemmas. Ook wordt aandacht besteed aan de verschillende perspectieven. De kenmerken van een ethisch dilemma worden toegelicht.
-Uitleg over de tuchtrechtprocedure aan de hand van een infographic. Deelnemers moeten vragen formuleren die zij hebben naar aanleiding van de procedure.
-Kennismaking met de uitspraken van de tuchtrechter. Naar aanleiding van 3 beslissingen van het College van Toezicht c.q. College van Beroep van het SKJ wordt de deelnemers gevraagd hoe zij zouden oordelen over de klachten.

Opdrachten tussen dagdeel 1 en dagdeel 2 (3 uur)
1.In groepjes van 2 of 3 bereiden de deelnemers een korte presentatie over een van de richtlijnen voor. De opdracht wordt aan het einde van dagdeel 1 nader toegelicht.
2.Voorafgaand aan dagdeel 2 moet de deelnemer een ethisch dilemma aan de trainer toesturen. Ook dit wordt nader toegelicht in dagdeel 1.

Dagdeel 2 (4 uur)
-Presentatie van de deelnemers over de richtlijnen
-Bespreking van dilemmas in binnen- en buitenkring
-Kennismaking met het stappenplan dilemmamethode (uit moresprudentie) dat wordt gebruikt voor de bespreking van morele dilemmas
-In 2 of 3 groepen wordt een ethisch dilemma van een van de deelnemers besproken. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van het stappenplan waarin de gevolgen worden weergegeven van de handelingsalternatieven voor de verschillende betrokkenen bij het dilemma.

Doelgroep

Alle jeugdprofessionals die te maken hebben met de beroepscode en professionals die aan de (her-) registratie-eisen (SKJ) moeten voldoen.

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor12 punten (SKJ 214311) en wordt online gegeven (middels Microsoft Teams).

Resultaat

Je kent na afloop van de training de richtlijnen binnen de Jeugdzorg en hoe je ze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Je hebt kennis over de beroepscode en leert de artikelen van de beroepscode toe te passen. Na het volgen van deze training weet je wat er van jou als professional verwacht wordt binnen de beroepscode en het tuchtrecht.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training beroepsethiek (basis- en verdieping) bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Woensdag 4 december 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Woensdag 4 december 2024
  2. Woensdag 11 december 2024
  , van 13.00 tot 17.00 uur, te Wyzer Amersfoort

Cursus ID: 50.109

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag