Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

De Wet langdurige zorg (Wlz) en onderdelen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Tijdens deze cursus, die bestaat uit een opfris- en een verdiepingsgedeelte, gaan we op een praktijkgerichte wijze aan de slag met de inhoud en reikwijdte van de Wlz.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend

Programma

De dag bestaat uit een opfris- en verdiepingsgedeelte:

 • stelsel van zorgwetten-achtergronden: Wlz (in verhouding tot) Wmo, Zvw en Jeugdwet;
 • doelgroepen incl. nieuwe doelgroep sinds 2021: GGZ-Wonen;
 • de aanvraagprocedure bij het CIZ;
 • de taken en verantwoordelijkheden van CIZ en Zorgkantoor;
 • leveringsvormen van de zorg met inhoudelijke uitleg; Zorg met verblijf, volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT); PGB en DTV (DeelTijdVerblijf)
 • eigen bijdragen (CAK);
 • PGB in de 4 zorgwetten, rol van de SVB, het nieuwe pgb-portaal
 • de bij PGB-behorende begrippen: gewaarborgde hulp, zorgovereenkomst en zorgbeschrijving, rekenmodule, bewuste-keuze-gesprek etc.
 • meer zorg nodig: Extra Kosten Thuis (EKT), toeslag, PAB, Meerzorg.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (startende) medewerkers van een zorgkantoor en voor consulenten Wmo en leden van wijkteams.

Resultaat

De cursus beoogt de deelnemers vanuit de wet en vanuit de praktijk kennis te geven over de inhoud en reikwijdte van de Wlz. De cursus is ook geschikt voor andere professionals, zoals consulenten Wmo of leden van een sociaal (wijk)team.

Bij deze cursus ontvang je het zakboek Zorg, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 7 maart 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 13 juni 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Perron-3 Rosmalen
 • Maandag 14 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 80.003

Opleidingsagenda

 1. Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping Donderdag 7 maart 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping Donderdag 13 juni 2024 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping Maandag 14 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven