Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping

vergunningverlener
 • Utrecht
 • Introductie
 • WMO & Zorg
 • Accreditatie
 • 495
 • 1 dag

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Wil je meer inzicht in wettelijke criteria, doelgroepen, dwarsverbanden met andere wetten en de toekomst van de Wlz? Dan is deze cursus iets voor jou.
Tijdens deze dag gaan we op een praktijkgerichte wijze aan de slag met de inhoud en reikwijdte van de Wlz.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend.

Programma

 • stelsel van zorgwetten-achtergronden: Wlz (in verhouding tot) Wmo, Zvw en Jeugdwet;

 • Wettelijk kader en criteria Wlz, aanvraagprocedure CIZ

 • doelgroepen en bijbehorende zorgprofielen

 • de taken en verantwoordelijkheden van het Zorgkantoor;

 • leveringsvormen van de zorg met inhoudelijke uitleg; Zorg met verblijf, volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT); PGB en DTV (DeelTijdVerblijf)

 • eigen bijdragenstelsel (CAK);

 • PGB in de Wlz

 • Uitbreiding zorg: Meerzorg, Extra Kosten Thuis (EKT), toeslag, PAB

 • Wet Zorg en Dwang, WvGGZ

 • Nieuwe vormen van clientondersteuning

Doelgroep

De cursus is geschikt voor o.a. clientondersteuners, verwijzers, Wmo-consulenten, (startende) medewerkers van een zorgkantoor, beleidsmedewerkers en andere professionals die meer inzicht willen krijgen in het wettelijk kader en de uitvoering van de Wlz.

Resultaat

na deze cursus heb je:

 • Kennis van het wettelijk kader van de Wlz

 • Kennis van doelgroepen en zorgaanbod

 • Inzicht in de organisatie en uitvoering van de Wlz in de praktijk

 • Een inkijkje in de toekomst van de Wlz.

Bij deze cursus ontvang je het zakboek Zorg, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor Cursus de Wet langdurige zorg (Wlz) - verdieping bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 14 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 80.003

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag