Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Training vluchtelingenzorg voor Oekraïners in de gemeente

tenderspecialist
 • Utrecht & Zwolle
 • Introductie
 • Trainingen attitude & vaardigheden & WMO & Zorg
 • 495
 • 1 dag

In de training vluchtelingenzorg voor Oekraïners in de gemeente worden Sociaal domein professionals grondig voorbereid op de complexiteit van het bieden van zorg aan Oekraïense vluchtelingen. Van de asielprocedure en juridische rechten tot de specifieke voorzieningen van Bed, Bad, Brood, alles wordt behandeld. Zo wordt de rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de ins en outs van het zorgverzekeringsstelsel uitvoerig belicht. Praktijkgerichte casuïstiek werpt een concreet licht op situaties en uitdagingen. We richten ons tijdens de training op de opvang in Ter Apel en de toepassing van de Wet Inburgering op Oekraïense vluchtelingen. Tijdelijke Bescherming en de rol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden besproken. En de sociale kaart van Nederland wordt verkend in relatie tot Oekraïense vluchtelingen, met bijzondere aandacht voor de wetgeving rondom 24-uurs zorg voor volwassenen en specifieke overwegingen voor kinderen met vergelijkbare zorgbehoeften. Het resultaat van de training is een grondig begrip van de uitdagingen binnen vluchtelingenzorg, waarmee professionals effectief en empathisch kunnen handelen in deze complexe context.

Programma

Deze training biedt een diepgaande verkenning van de diverse aspecten rond de zorg voor Oekraïense vluchtelingen binnen de gemeente (sociaal domein) in Nederland. De focus ligt op het verstrekken van essentiële kennis en vaardigheden aan professionals. De training behandelt verschillende onderwerpen om deelnemers uit te rusten met de benodigde inzichten:

Asielprocedure en Asielzoekers in Nederland:

 • Uitleg van de asielprocedure in Nederland, met nadruk op de specifieke uitdagingen waarmee Oekraïense asielzoekers worden geconfronteerd.
 • Bespreking van de juridische aspecten en rechten van Oekraïense asielzoekers, inclusief de specifieke procedures die van toepassing zijn op deze groep binnen het sociaal domein.
 • Analyse van de Spreidingswet en de voorzieningen van Bed, Bad, Brood.
 • Kennisoverdracht over de rol en functies van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
 • Diepgaande bespreking van het zorgverzekeringsstelsel en de opname van Oekraïense vluchtelingen hierin, inclusief toegang tot medische zorg.

Opvang in Ter Apel en specifieke opvang voor Oekraïners:

 • Inzicht in de Wet Inburgering en de toepassing ervan op Oekraïense vluchtelingen.
 • Bespreking van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en de implicaties ervan.
 • Uitleg over de rol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het asielproces.

Sociale kaart van Nederland en casuïstiek:

 • Verkenning van de sociale kaart van Nederland en hoe deze toegepast kan worden op Oekraïense vluchtelingen.
 • Gedetailleerde bespreking van wetgeving met betrekking tot de zorg voor volwassen Oekraïense vluchtelingen met 24-uurs zorgbehoeften.
 • Specifieke overwegingen en wetgeving met betrekking tot kinderen met vergelijkbare zorgbehoeften.

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van praktische casuïstiek, waardoor deelnemers concrete situaties en uitdagingen ervaren. Het resultaat van de training is een alomvattend begrip van de uitdagingen en vereisten met betrekking tot (Oekraïense) vluchtelingenzorg, waardoor professionals binnen de gemeente effectief en empathisch kunnen optreden binnen deze complexe context.

Doelgroep

Deze training is zeer geschikt voor professionals die werkzaam zijn binnen een gemeente in Nederland die weliswaar niet direct betrokken zijn bij de directe zorgverlening aan Oekraïense vluchtelingen, maar die wel een dieper inzicht willen verkrijgen in de specifieke uitdagingen waarmee deze vluchtelingen binnen de gemeente (sociaal domein) te maken hebben. Dit omvat bijvoorbeeld beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van opvang- en ondersteuningsbeleid, als ook professionals bij organisaties die samenwerken met asielzoekers en vluchtelingen.

De training biedt een gedetailleerde verkenning van de relevante wetten en procedures, inclusief de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de jeugdzorg. Door praktijkgerichte casuïstiek krijgen deelnemers inzicht in concrete situaties en uitdagingen. Dit helpt professionals die niet direct betrokken zijn bij de directe zorgverlening om een breder begrip te ontwikkelen van de complexe context van de (Oekraïense) vluchtelingenzorg binnen Nederland.

Resultaat

Na het voltooien van deze training hebben professionals een diepgaand begrip van de uitdagingen en vereisten met betrekking tot de zorg voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Ze verwerven specifieke kennis over de asielprocedure, juridische aspecten, en voorzieningen binnen het sociaal domein. Door praktische casuïstiek zijn ze in staat concrete situaties en uitdagingen te herkennen. Dit resulteert in professionals die effectief en empathisch kunnen handelen binnen de complexe context van vluchtelingenzorg. Kortom, de training rust hen uit met praktische vaardigheden voor een doeltreffende professionele aanpak.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training vluchtelingenzorg voor Oekraïners in de gemeente bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Woensdag 20 november 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 15 april 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Woensdag 8 oktober 2025 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.126

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag