Omschrijving

Professionals in het jeugddomein krijgen steeds meer te maken met complexe scheidingen en met kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling vanwege de voortdurende strijd tussen hun ouders. Tijdens een scheiding moeten alle gezinsleden een nieuw evenwicht vinden, iets dat niet lukt wanneer er langdurig conflicten zijn. Begeleiding hierbij vraagt om kennis, kunde en bepaalde vaardigheden van jou als jeugdprofessional. De training is gericht op het vergroten van kennis en het vaardiger worden in gespreksvoering met ouders en kinderen.

Inschrijven

Programma

In deze tweedaagse training krijg je handvatten aangereikt om met dergelijke problematiek om te gaan. Kennisoverdracht en oefening wisselen elkaar geregeld af. Daarnaast is er gelegenheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek. Dag één staat in het teken van de theorie rondom complexe scheidingen. We behandelen de kenmerken van complexe scheidingen, probleemgebieden voor kinderen, scheidingseducatie en ouderschapsvormen na scheiding. Op dag twee gaan we aan de slag met de basisvaardigheden van bemiddeling bij strijdende ex-partners, meerzijdige partijdigheid en gesprekken met kinderen en ouders.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals werkzaam binnen de jeugdzorg, jeugdbescherming en wijk- en jeugdteams.

Resultaat

Na het afronden van deze cursus heb jij je kennis en inzicht over complexe scheidingen en de situatie van ouders en kinderen vergroot. Je hebt een manier gevonden om handelingsverlegenheid tegen te gaan en basistechnieken geoefend die direct in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ205920) en levert 12 punten op.

Opleidingsagenda

  1. Training complexe scheidingen Donderdag 23 september 2021
    Alle lesdagen tonen
    1. Donderdag 23 september 2021
    2. Donderdag 30 september 2021
    10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven