Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe inburgeringswet ingevoerd. Deze herziening van het inburgeringsstelsel zorgt ervoor dat gemeenten een nieuwe rol krijgen. Ook zorgt de opzet van het nieuwe stelsel ervoor dat er nieuwe uitvoerders klaargestoomd moeten worden. Van een systeem waarin de inburgeraar vanaf het begin als zelfredzaam wordt gezien, gaan we naar een werkwijze toe waar de inburgeraar zelfredzaam wordt gemaakt.