Omschrijving

Op het specialistische terrein van terugvordering is de laatste jaren het nodige veranderd. Terugvordering is een grotendeels weer een verplichting geworden en veel zaken zijn beleidsmatig ingevuld, zoals de wijze van inning, de berekening van het terugvorderingsbedrag, het in rekening brengen van wettelijke rente en invorderingskosten en het afzien van verdere terugvordering. Voorts hebben de invoering van de 4e tranche Awb en de zogenaamde Handhavings- of Fraudewet 2013 grote invloed gehad op de uitvoeringspraktijk. Met de Participatiewet (PW) hebben er ook weer een aantal aanpassingen plaatsgevonden, onder andere ten aanzien van de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Inschrijven

Programma

Tijdens de cursus wordt de theoretische kennis omtrent terugvordering verdiept, waarna de nadruk zal komen te liggen op de ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak. Er kan hierbij gedacht worden aan:

 • recente jurisprudentie;
 • de gevolgen van de Handhavings- of Fraudewet en de invoering van de Participatiewet;
 • het Boetebesluit socialezekerheidswetten en perikelen rondom de boete;
 • de aangiftegrens van het OM;
 • de zesmaanden- en matigingsjurisprudentie;
 • het overgangsrecht Abw-WWB-WWB 2012-Handhavingswet 2013-PW;
 • de perikelen rond verrekenen en het leggen van beslag;
 • het effectueren van pand- en hypotheekrechten;
 • het gebruik van het dwangbevel in de praktijk.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor degenen die reeds enige ervaring hebben met terugvordering bijvoorbeeld omdat ze eerder de Basiscursus terug- en invordering hebben gevolgd en hun kennis willen verdiepen en actualiseren.

Resultaat

Het doel van deze cursus is het aanscherpen van de kennis rondom terugvordering.

Het materiaal bestaat uit de Handboek Participatiewet (een uitgave van Wyzer) en een cursusmap.

Opleidingsagenda

 1. Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Donderdag 21 oktober 2021 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven
 2. Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Donderdag 27 januari 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven
 3. Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Donderdag 23 juni 2022 10.00 - 16.30 uur Perron-3 Rosmalen Inschrijven
 4. Verdiepings- en actualiteitencursus terugvordering Donderdag 20 oktober 2022 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht Inschrijven