Omschrijving

Gemeenten, en met name de wijkteams, worden steeds meer geconfronteerd met gezinnen met meervoudige en complexe problemen en problematiek van psychosociale en sociaaleconomische aard. Burgers zoeken niet altijd uit eigen beweging hulp. Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van eropaf gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken. Outreachend werken beoogt een proactieve houding van de professional, voorziet in vroegtijdig ingrijpen, voorkomt escalatie en betrekt de belangen van omwonenden.

Inschrijven

Programma

In deze eendaagse training raak je bekend met wat outreachend werken is en inhoud. We bespreken de zes modellen van outreachend werken, de dilemmas bij het toepassen van outreachend werken en preventie interventies. Tevens aan we stil bij de specifieke doelgroepen waarvoor outreachend passend is en waar jij mee te maken hebt als professional in het sociaal domein.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet, en Schuldhulpverlening, en medewerkers van sociale wijkteams.

Resultaat

Door het volgen van deze training ben jij in staat om de methodiek van outreachend werken toe te passen. Je weet wat outreachend werken inhoudt en kan vanuit daar preventie interventies plegen.

In deze bijzondere tijd is het niet altijd vanzelfsprekend om een training klassikaal te volgen. De Academie van Wyzer verzorgt daarom een groot deel van het aanbod ook online. Deze training wordt online verzorgd. We maken hierbij gebruik van virtuele klaslokalen en live-webinars. Indien nodig helpen we je om ervoor te zorgen dat alle techniek werkt en waar nodig testen we dit samen. We zorgen ervoor dat je zo min mogelijk verschil merkt met een klassikale training.

Opleidingsagenda

  1. Training outreachend werken Vrijdag 26 augustus 2022 10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven
  2. Training outreachend werken Maandag 14 november 2022 10.00 - 16.30 uur Online Inschrijven