Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Training outreachend werken

  • Utrecht
  • Verdieping
  • Trainingen attitude & vaardigheden
  • 495
  • 1 dag

Gemeenten, en met name de wijkteams, worden steeds meer geconfronteerd met gezinnen met meervoudige en complexe problemen en problematiek van psychosociale en sociaaleconomische aard. Burgers zoeken niet altijd uit eigen beweging hulp. Outreachend werk is meer dan alleen een kwestie van eropaf gaan. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en specifieke vaardigheden van de sociale professional. Het uitgangspunt is dat professionals zelfverzekerd naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen die ze willen bereiken. Outreachend werken beoogt een proactieve houding van de professional, voorziet in vroegtijdig ingrijpen, voorkomt escalatie en betrekt de belangen van omwonenden.

Programma

In deze eendaagse training raak je bekend met wat outreachend werken is en de basistheorie rondom outreachend werken, waar de presentietheorie en bemoeizorg onderdeel van uitmaken. Er wordt theorie behandeld die gecombineerd wordt met oefeningen met casuïstiek, bij voorkeur vanuit de praktijk om zoveel mogelijk te oefenen en aan te sluiten bij de praktijk en leerbehoefte van de deelnemers. Tevens staan we stil bij de doelgroepen van outreachend werken waaronder mensen met psychische kwetsbaarheden en hoe je het beste kunt aansluiten bij de behoefte van de doelgroep waarvoor outreachend werk is bedoeld.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet, en Schuldhulpverlening, en medewerkers van sociale wijkteams.

Resultaat

Door het volgen van deze training ben jij in staat om de methodiek van outreachend werken toe te passen. Je weet wat outreachend werken inhoudt en kan vanuit daar preventie interventies plegen.

Bij deze cursus ontvangen de cursisten het praktijkboek presentie, geschreven door Andries Baart.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Training outreachend werken bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

  • Vrijdag 4 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 99.031

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag