Omschrijving

Steeds meer professionals richten zich op het vak van bewindvoerder. Voor hen en hun startende medewerkers verzorgt Wyzer Academie de Starterscursus bewindvoering in de praktijk. Deze cursus vormt ook een module in onze Basisopleiding tot bewindvoerder.

Inschrijven

Programma

In deze cursus komt de dagelijkse praktijk van het werken als bewindvoerder aan de orde. Alle theoretische aspecten van het vak bewindvoerder worden binnen een praktische context behandeld.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • relevante wet- en regelgeving;
 • curatele, mentorschap en bewindvoering (beschermingsbewind) nader bekeken;
 • gemeentelijke en wettelijke schuldsaneringstrajecten;
 • testamentair bewind;
 • volmacht en zaakswaarneming;
 • de rol van de rechtbank;
 • de rol van overige partijen (familie, overheid, banken, schuldeisers, etc.);
 • de branchevereniging;
 • rapporteren (rekening & verantwoording, verzoekschriften, volmachten);
 • kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
 • incasso en beslag;
 • belastingaangifte;
 • rechten en plichten onder bewind gestelde;
 • actuele ontwikkelingen & jurisprudentie.

Tijdens deze module werken we met praktijkopdrachten.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor degenen die als bewindvoerder gaan werken of voor een bewindvoerder werkzaamheden gaan verrichten.

Resultaat

Deelnemers beschikken na het volgen van deze cursus over de basiskennis om het vak van bewindvoerder te kunnen uitoefenen.

Opleidingsagenda

 1. Starterscursus bewindvoering in de praktijk Donderdag 21 oktober 2021
  Alle lesdagen tonen
  1. Donderdag 21 oktober 2021
  2. Donderdag 28 oktober 2021
  10.00 - 16.30 uur Wyzer Zwolle Inschrijven