Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Steeds meer professionals richten zich op het vak van bewindvoerder. Voor hen en hun startende medewerkers verzorgt Wyzer Academie de Starterscursus bewindvoering in de praktijk. Deze cursus vormt ook een module in onze Basisopleiding tot bewindvoerder.

De Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijk Vertegenwoordigers (Horus) heeft dit aanbod erkend in het kader van haar Reglement Permanente Educatie. Zij heeft voor het jaar 2024 6 PE-punten toegekend. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast is de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) van mening dat dit aanbod verdiepend is. Leden van de NBPB kunnen de netto studie-uren daarom gebruiken als gecertificeerde studie-uren die ze in het kader van hun lidmaatschap moeten behalen.

Programma

In deze cursus wordt de dagelijkse praktijk van het werken als bewindvoerder behandeld. Alle theoretische aspecten van het vak bewindvoerder komen in een praktische context aan de orde.

Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • relevante wet- en regelgeving;
 • curatele, mentorschap en bewindvoering (beschermingsbewind) nader bekeken;
 • gemeentelijke en wettelijke schuldsaneringstrajecten;
 • testamentair bewind;
 • volmacht en zaakswaarneming;
 • de rol van de rechtbank;
 • de rol van overige partijen (familie, overheid, banken, schuldeisers, etc.);
 • de branchevereniging;
 • rapporteren (rekening & verantwoording, verzoekschriften, volmachten);
 • kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
 • aanbevelingen meerderjarigenbewind;
 • belastingaangifte;
 • rechten en plichten onder bewind gestelde;
 • privacy:
 • actuele ontwikkelingen & jurisprudentie.

Tijdens deze cursus wordt er gewerkt met praktijjkopdrachten.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor degenen die als bewindvoerder gaan werken of voor een bewindvoerder werkzaamheden gaan verrichten.

Resultaat

Deelnemers beschikken na het volgen van deze cursus over de basiskennis om het vak van bewindvoerder te kunnen uitoefenen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Starterscursus bewindvoering in de praktijk bedraagt € 990,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Donderdag 7 november 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Donderdag 7 november 2024
  2. Donderdag 14 november 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Amersfoort

Cursus ID: 30.102

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag