Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Leerwerkbedrijven (de ‘oude’ sociale werkbedrijven) krijgen het de komende jaren steeds moeilijker omdat hun ‘verdienmodel’ is uitgehold door de in 2015 in gang gezette wets- en financieringswijziging. Zij gaan dit nu en de komende drie jaren extra voelen omdat de effecten dan concreet worden en tijdelijke financiële voordelen van de coronasteun dan ook zijn ‘uitgewerkt’. Verwacht wordt dat veel gemeenten zich gaan herbezinnen op de uitvoering van de ‘oude’ sociale werkvoorziening en Participatiewet.
Naast het geven van de beleidsontwikkeling is het van belang om te weten hoe de governance, sturing & beheersing en financiën er uit ziet. Om zo het gesprek met wethouders, concern-financiën en/of leerwerkbedrijf en/of gemeentelijke medewerkers goed te kunnen voeren. Sommige leerwerkbedrijven zijn als Gemeenschappelijke Regeling, NV, BV of gemeentelijke dienst nu vorm gegeven.

Programma

Op de eerste lesdag worden de volgende punten behandeld:

 • Ontwikkelingen leerwerkbedrijven, overview van diverse rapporten, hoe past het in het bredere sociale domein

 • Politieke wensen, hoe ga ik daar mee om? Landelijk en lokaal

 • Financiën leerwerkbedrijven: hoe zitten de budgetten in elkaar, inzicht in benchmark mogelijkheden, data, verdienmodel, subsidietekort, etc

 • Welke uitvoeringsmodellen (governance modellen) zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?

Op de tweede lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:
Hoe ziet het bedrijfsmodel er uit?

Welke sturingsmogelijkheden heb ik?

 • Sturing & beheersing

 • Uitvoering (doelmatigheid-doeltreffendheid)

 • Optimalisatie werkprocessen/ ideale klantreis/ toegang

 • Businesscase

 • Activity based costing

 • Risicomanagement

Aan welke knoppen kan ik draaien voor een goede uitvoering van loonkostensubsidie en beschut werken?

Tot slot:

Casuïstiek bespreken: vanuit de dagelijkse praktijk, intervisie, samen met de experts op basis van wat in de eerste twee dagen is besproken.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers sociaal domein & financials sociaal domein/participatiewet, gemeenten en beleidsmedewerkers van leerwerkbedrijven.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding kan je het gesprek met wethouders, concern-financiën en/of leerwerkbedrijf en/of gemeentelijke medewerkers goed voeren over leerwerkbedrijven.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Opleiding Leerwerkbedrijven bedraagt € 990,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

 • Maandag 23 september 2024
  (Alle lesdagen tonen)
  1. Maandag 23 september 2024
  2. Maandag 14 oktober 2024
  , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 10.017

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag