Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 030 774 01 00

Introductiecursus duurzaam samenwerken na scheiding

vergunningverlener
  • Utrecht
  • Introductie
  • WMO & Zorg
  • Accreditatie
  • 495
  • 1 dag

Wanneer kinderen in zorg komen vanwege uiteenlopende hulpvragen rondom hun ontwikkeling en gedrag dan krijgt de hulpverlening automatisch met de ouders te maken. Vaak spelen er meerdere problemen in het gezin, waaronder echtscheidingsproblematiek, laagbegaafdheid, andere psychiatrische problematiek etc. Een hulpvraag voor een kind kan zelden los gezien worden van de dynamiek van een gezin. Daarom is het belangrijk om een goede samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan met de ouders, om inzicht te krijgen in de werkelijke hulpvraag en ondersteuning te bieden die aansluit op die hulpvraag. Dit kan uitdagend zijn, zeker wanneer de ouders niet op één lijn liggen. Een gezin kan in een negatieve spiraal zijn geraakt en professionals raken regelmatig verstrikt in de dynamiek van het gezin en hebben moeite met het bieden van de juiste ondersteuning. Het probleem dat een hulpverlener ziet komt vaak niet overeen met de hulpvraag van één of beide ouders. De aanpak van Duurzaam samenwerken bij complexe ouderrelaties biedt de professional handvatten om tot een gezamenlijke hulpvraag te komen en een passende interventie in te zetten. Bij het vormgeven van een oplossing wordt ingezet op de volgende bouwstenen: visie, vertrouwen, verbinding en eigen verantwoordelijkheid.

Deze cursus is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren – Training SKJ216856 en levert 6 punten op.

Programma

De introductiecursus duurzaam samenwerken na scheiding richt zich op het vormgeven van ouderschap na de scheiding. Tijdens de dag wordt uitleg gegeven over de bouwstenen, visie, vertrouwen, verbinding en eigen verantwoordelijkheid in de samenwerking met ouders, waarbij er aandacht is voor het toepassen van onderstaande uitgangspunten:

Het formuleren van een gezamenlijke visie, op het gebied van het gedeelde ouderschap met als uitgangspunt het belang van het kind;

De focus ligt op de visie en het gewenste eindresultaat namelijk: het gedeeld ouderschap;

Het versterken van veerkracht, flexibiliteit en de eigen verantwoordelijkheid van de ouders afzonderlijk;

Het richten op de interactie en de taal die bijdraagt aan het herstel van vertrouwen en verbinding.

Uitleg gebeurt aan de hand van voorbeelden en:

het transitiemodel als basis in de begeleiding van ouders,

de dader-slachtofferdynamiek en uitdager-actiedynamiek, ouders begeleiden van drama naar balans,

positieve psychologie, versterken van positieve emoties,

het narratief (het verhaal) herschrijven met ouders met gedeeld ouderschap en focus op de toekomst.

Doelgroep

Professionals die te maken hebben met scheidingsproblematiek; jeugdbeschermers, gedragsdeskundigen, advocaten, mediators, Raadsonderzoekers, Veilig Thuis en overige scheidingsdeskundigen.

Resultaat

Na de introductiecursus heb je als deelnemer kennisgemaakt met aanpak van Duurzaam samenwerken na scheiding en heb je inzicht verkregen in het toepassen van de werkwijze. Je kent het gedachtegoed en kunt daarmee jezelf en collega’s prikkelen om na te denken over wat een goede aanpak is in jouw praktijk waarbij je te maken krijgt met echtscheidingen en complexe ouderrelaties. Om de aanpak te leren toepassen is het aan te raden om de 3 daagse training duurzaam samenwerken na scheiding te volgen.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Introductiecursus duurzaam samenwerken na scheiding bedraagt € 495,00

De locatie en materiaalkosten bedragen €45,00 per dag.

Locatie & Data

  • Donderdag 10 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 50.125

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

stel je vraag