Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Tegelijkertijd met de invoering van de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.
Onder de huidige wet- en regelgeving worden bouwwerken door de gemeente zelf getoetst aan het bouwbesluit. De nieuwe wet ziet erop toe dat de kwaliteit van bouwwerken in de leefomgeving door onafhankelijke kwaliteitsborgers wordt getoetst. Daarmee wordt beoogd dat bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties en onvoldoende isolatie minder vaak voorkomen.
De Wkb brengt een verandering van rollen en verantwoordelijkheden met zich mee voor alle partijen uit de bouwkolom. Voor gemeenten, particuliere en professionele opdrachtgevers, uitvoerende bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers. Wat betekent de wet voor de diverse partijen? Hoe gaan de nieuwe verhoudingen eruit zien? Hoe zit het met aansprakelijkheid? En wat is de link met de Omgevingswet? De eendaagse cursus Wkb geeft op deze vragen een antwoord.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Actualiteit invoering Wkb
 • Basistraining kwaliteitsborging
 • Het publieke stelsel onder de Wkb
 • Het private deel van de Wkb
 • De koppeling met de omgevingswet
 • De rol van de gemeente
 • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

Deze cursus is een basiscursus en bestemd voor gemeenteambtenaren (junioren, medioren en senioren) die al enige ervaring hebben in het ruimtelijke domein. De dag is vooral geschikt voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders in het fysieke domein.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • te benoemen wat de essentie is van de Wkb
 • te beschrijven wat het proces is van vergunningsaanvraag tot ingebruikname
 • uit te leggen wat de essentie is van handhavingsbeleid
 • uit te leggen wat de rol is van de gemeente als bevoegd gezag

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Dinsdag 10 oktober 2023 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
 • Dinsdag 16 april 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te BCN Zwolle
 • Donderdag 17 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Opleidingsagenda

 1. Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Dinsdag 10 oktober 2023 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven
 2. Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Dinsdag 16 april 2024 10.00 - 16.30 uur BCN Zwolle € 495,00 Inschrijven
 3. Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Donderdag 17 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven