Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Met invoering van de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingevoerd.

Tot 1 januari 2024 toetste de gemeente zelf bouwwerken op het voldoen aan de bouwvoorschriften. Vanaf 1 januari wordt dit voor sommige bouwwerken (zoals woningen) gedaan door een private, onafhankelijke kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de zogenoemde technische bouwvoorschriften. En hij geeft aan het einde van de bouw een verklaring af dat hij het vertrouwen heeft dat er goed is gebouwd. Daarmee wordt beoogd dat bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties en onvoldoende isolatie minder vaak voorkomen.

De Wkb zorgt ervoor dat de rollen en verantwoordelijkheden in de bouwketen zijn veranderd. Dit geldt voor gemeenten, opdrachtgevers, uitvoerende bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers.

Tijdens de eendaagse cursus Wkb wordt de gehele wet, zowel het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke deel besproken. Want wat betekent de wet voor de diverse partijen? Hoe zien de nieuwe verhoudingen eruit? Welke rol heeft de gemeente nog en hoe kan de gemeente die invullen? Hoe kan de gemeente op de naleving van de wet toezien en eventueel handhaven? Hoe zit het met aansprakelijkheid? En wat is de link met de Omgevingswet? De eendaagse cursus Wkb geeft op deze vragen een antwoord.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Achtergrond van de Wkb
 • Vindplaats van de Wkb en de koppeling met de Omgevingswet
 • Het publieke stelsel onder de Wkb: het stelsel van kwaliteitsborging
 • De gevolgklassen;
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen (TloKb, kwaliteitsborger, aannemer, initiatiefnemer en gemeente)
 • De rol van de gemeente tijdens de voorbereiding van de bouw, de bouwfase en bij de gereedmelding
 • Het private deel van de Wkb
 • Praktijkvoorbeelden

Doelgroep

Deze cursus is een basiscursus en bestemd voor gemeenteambtenaren (junioren, medioren en senioren) die al enige ervaring hebben in het ruimtelijke domein. De dag is vooral geschikt voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders in het fysieke domein.

Resultaat

Na afloop ben jij in staat om:

 • te benoemen wat de essentie is van de Wkb.
 • te beschrijven wat het proces is van vergunningsaanvraag, bouwmelding, gereedmelding tot ingebruikname.
 • uit te leggen wat de rol is van de gemeente onder de Wkb als bevoegd gezag.
 • uit te leggen hoe de gemeente kan toezien en kan handhaven op de juiste toepassing van de Wkb.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bedraagt € 495,00

Locatie & Data

 • Donderdag 17 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht
Inschrijven

Cursus ID: 70.412

Opleidingsagenda

 1. Cursus Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Donderdag 17 oktober 2024 10.00 - 16.30 uur Wyzer Utrecht € 495,00 Inschrijven