Meer informatie over onze trainingen of opleidingen 038 467 7200

Contact

Omschrijving

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor het toezicht op de juiste besteding van de Wmo-gelden. Maar hoe ga je als gemeente te werk? Waar begin je en wie moeten voor deze taak worden ingezet? Welke onderzoeksbevoegdheden bestaan er en hoe zet je deze zorgvuldig in?

Deze cursus geeft gemeenten een compleet beeld van alles wat komt kijken bij het organiseren van toezicht en handhaving binnen de Wmo 2015.

Omdat toezicht en handhaven begint bij het invullen van beleidsruimte, staat ook de beleidsmatige kant centraal in deze cursus.

Programma

In deze eendaagse cursus krijg je als WMO-professional de belangrijkste theorie en handvatten aangereikt om effectief toezicht te houden en te rechtvaardig te handhaven. Kennisoverdracht gebeurt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het doornemen van de bijbehorende wet- en regelgeving.

De volgende zaken komen aan bod:

De taken en reikwijdte van de Wmo 2015;
De beleidsruimte voor de gemeente bij het opzetten van toezicht en handhaving;
De grenzen van de beleidsruimte;
De organisatorische inbedding van toezicht en handhaving;
Een duiding van de begrippen fraude en onrechtmatigheden;
De verschillende soorten onderzoek en bijbehorende onderzoeksmethoden;
De sanctioneringsmogelijkheden bij overtreding;
Relevante jurisprudentie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor jou als toezichthouder Wmo 2015, maar ook voor als je verantwoordelijk bent voor het opzetten van toezicht en handhaving binnen de gemeente.

Resultaat

Na afloop van de cursus weet je welke ruimte de gemeente heeft om toezicht en handhaving effectief op te zetten binnen de gemeente. Je bent in staat om een beleidskader op te stellen en je kunt een gedegen handhavingsonderzoek op zetten.

Bij deze cursus ontvang je de Praktijkpocket Wmo 2015, een uitgave van Wyzer.

Kosten

Het inschrijfgeld voor de cursus Cursus toezicht en handhaving binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 495,00

Locatie & Data

  • Woensdag 9 oktober 2024 , van 10.00 tot 16.30 uur, te Wyzer Utrecht

Cursus ID: 20.021

Meer informatie of advies?

Wil je meer weten over deze opleiding of advies van een van onze opleidingsadviseurs

Stel je vraag